JOB-Academy Tweedaagse

18 Dec 2017

JOB-Academy Tweedaagse

De JOB-academy is het trainingsinstituut van JOB. JOB biedt startende en lopende studentenraden trainingen aan voor succesvolle studenteninspraak. Want alleen als studenten hun mening laten horen, kan er ook echt wat mee gedaan worden. Maar hoe organiseer je dit? En hoe zorg je ervoor dat je school naar jullie luistert. Voor nieuwe studentenraden of nieuwe leden van studentenraden bestaat de 2-daagse cursus.

Let op! Je kan alleen met de cursus meedoen als je van tevoren bent aangemeld. Studenten die niet eerder aan de cursus hebben deelgenomen krijgen voorrang. Als je vaker dan één keer in een schooljaar wil meedoen, kom je op de reservelijst. Je hoort dan uiterlijk twee weken voor de cursus of je deel kan nemen. Download hier het aanmeldformulier voor de tweedaagse JOB-academy, kruis aan welke data je wil meedoen en mail het formulier ingevuld en ondertekend naar: jobacademy@jobmbo.nl.

Terug naar overzicht