Brochures

BPV-protocol

Hierin staan de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij een stage.

JOB-monitor 2012

De resultaten van de JOB-monitor 2012.

JOB-monitor 2010

In dit rapport staan de resultaten van de JOB-monitor 2010.

Reglement voor studentenraad

In dit reglement staan alle rechten en plichten van de studentenraad.
1 4 5 6