Downloads

Voorbeeld agenda

Download

Voorbeeld notulen

Download

Voorbeeld huishoudelijk reglement

Download

Servicedocument ondersteuning studentenraden mbo

Download

Voorbeeld studentenraadsreglement

Download

Handreiking instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Download