Bestuur

Rick de Wijk

Function:Voorzitter
Email:rick@jobmbo.nl

Ik ben een persoon die het beste uit het mbo onderwijs wil halen. Met de input vanuit de studentenraden en een goede samenwerking tussen alle lagen krijgen we meer voor elkaar dan wanneer er allemaal eilandjes zijn. Ook wil ik mijn steentje bijdragen aan de communicatie binnen het bestuur.

Kim Wiggers

Function:Vicevoorzitter
Email:kim@jobmbo.nl

Het afgelopen jaar heb ik, in de functie van vicevoorzitter, mogen ervaren hoe het is om zo’n grote diverse groep te vertegenwoordigen. Ik zie het dan ook als mijn persoonlijke missie om jullie ervaringen, verhalen en ideeën zo goed mogelijk te vertalen en hier directe acties op te ondernemen.

Momenteel is Kim niet bereikbaar. Voor vragen en opmerkingen, kun je contact opnemen met Rick de Wijk. 

Roosmarijn Dam

Function:Penningmeester
Email:roosmarijn@jobmbo.nl

Het komende jaar wil ik mij graag in zetten voor meer differentiatie binnen het mbo. Onderwijs volgen op een te hoog of een te laag niveau kan erg demotiverend zijn. Daarnaast wil ik het contact met onze leden verbeteren en de studentenraden bewust maken van hun rechten en plichten.

Jasper Schöbel

Function:Secretaris
Email:jasper@jobmbo.nl

Het komende bestuursjaar wil ik mij hard maken voor evaluaties in het onderwijs. Studenten moeten centraal staan en naar mijn mening wordt de positie van studenten versterkt wanneer ze periodiek hun mening mogen geven over het onderwijs dat gevolgd is. Daarnaast wil ik medezeggenschap nóg beter maken op scholen en ik wil mij graag focussen op de digitalisering van het mbo onderwijs.

Thijs Tempel

Function:Algemeen Bestuurslid
Email:thijs@jobmbo.nl

Het komende jaar ga ik mijn ondernemerschap, enthousiasme en creativiteit inzetten voor schoolkosten , cultuur, de befaamde ‘JOB klachtenlijn’ en ben ik verantwoordelijk voor de communicatie. Als verantwoordelijke voor de klachtenlijn zorg ik er voor dat jullie feedback bij de juiste mensen terecht komt. Mijn doel is om er voor te zorgen dat over een jaar het mbo een stap vooruit is gegaan op het gebied van cultuur en schoolkosten.