Voor begeleiders

Studentenraadbegeleiders

JOB vindt de coaches en begeleiders van studentenraden erg belangrijk daarom hebben we speciaal voor jullie een pagina met extra informatie.

Omdat kennisuitwisseling en ervaringen uitwisselen erg belangrijk is heeft JOB hier een platform voor gecreëerd door middel van een besloten LinkedIn-groep.

Ook hebben we door te praten met verschillende begeleiders een functieprofiel ontwikkeld. Leuk om een keer voor te leggen aan de studentenraad of om aan het College van Bestuur te tonen wat je allemaal als begeleider doet.

Samen met de MBO Raad hebben we, met input van begeleiders, een servicedocument opgesteld voor de ondersteuning van studentenraden. Het servicedocument is hier te downloaden.

Heb je vragen of opmerkingen mail dan naar info@jobmbo.nl