Brochures

JOB Academy Rapport

In dit rapport staat beschreven wat er nodig is om een stabiele studentenraad op te richten.

stagehandleiding servicedocument

In dit document staat alles wat jij moet weten over stages!

BPV-protocol

Hierin staan de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij een stage.

JOB-monitor 2012

De resultaten van de JOB-monitor 2012.

JOB-monitor 2010

In dit rapport staan de resultaten van de JOB-monitor 2010.

Reglement voor studentenraad

In dit reglement staan alle rechten en plichten van de studentenraad.
1 4 5 6