skip to Main Content

Stagewijzer & Leerwerkwijzer

In de stage- en leerwerkwijzer vind je alle informatie over stage lopen! Stagewijzer voor voltijd (BOL) studenten lees ‘m hieronder of Download de Stagewijzer Leerwerkwijzer voor deeltijd (BBL) studenten lees ‘m hieronder of Download de Leerwerkwijzer  

Lees Meer

LOB Checklist

De checklist is gemaakt voor studentenraadsleden in het mbo. Studentenraden en studenten kunnen checken hoe het er voorstaat met de loopbaanorientatie en begeleiding (LOB) op hun school en wat er dus goed gaat of beter kan. Het is ook een…

Lees Meer
Back To Top