Best practices

Best practices zijn er om te delen. Lees hier de ervaringen en best practices van andere studentenraden

Door het opzetten van een klassenvertegenwoordigerssysteem heeft de studentenraad, de directie en de opleidingsmanagers een goed beeld wat er speelt op onze verschillende locaties. De klassenvertegenwoordigers vergaderen regelmatig en één a twee keer per jaar schuift de studentenraad, het CvB of een locatiedirecteur aan. Daarnaast zijn klassenvertegenwoordigers vaak goede kandidaten om lid te worden van de studentenraad.

- Patrick Mark, Studentenraad Alfa-college

Dankzij ons kunnen studenten nu meebepalen over hun toekomstige leraren. Bij de sollicitatie procedures zal een student van de betreffende opleiding aanwezig zijn. Hierdoor kan er vanuit een heel ander perspectief naar de sollicitant gekeken worden, een perspectief dat wel van belang is voor een goede relatie tussen de leraar en de klas.

- Patrick Mark, Studentenraad Alfa-college