Keurmerk

Aanvraag JOB-keurmerk
In 2011 heeft de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een keurmerk in het leven geroepen voor professioneel werkende studentenraden.

Om in aanmerking te komen voor het JOB-keurmerk hebben we enkele voorwaarden opgesteld. Met het keurmerk kunnen we waarborgen dat er goed functionerende studentenraden zijn. Door het JOB-keurmerk zal een studentenraad nog meer bekendheid krijgen binnen een mbo-instelling.

Herziening keurmerk
Op de algemene ledenvergadering van 18 september jl. is door het bestuur een herziening van het keurmerk voorgesteld. De leden zijn hiermee akkoord gegaan. Dit houdt in dat tot december een nieuw JOB-keurmerk wordt ontwikkeld. Vervolgens zullen alle huidige keurmerken worden geëvalueerd. Er zullen dan ook tot het nieuwe keurmerk ingericht is geen nieuwe keurmerken uitgereikt worden.