skip to Main Content

Staat van het Onderwijs 2021

Jaarlijks publiceert de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs, waarin op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data beschreven wordt hoe het mbo ervoor staat. JOB is altijd erg nieuwsgierig naar deze cijfers en de conclusies die naar aanleiding daarvan door de Inspectie van het Onderwijs worden getrokken.

Corona en begeleiding van studenten
Het is dit jaar nauwelijks een verrassing te noemen dat corona een terugkerend thema is in de Staat van het Onderwijs. De coronacrisis heeft zijn weerslag gehad op het mbo, niet alleen omdat de scholen (gedeeltelijk) gesloten werden, maar ook omdat het zijn invloed heeft op het toekomstperspectief van studenten. Juist in deze onzekere tijd verdienen studenten daarom goede begeleiding. Het is voor JOB dan ook zorgwekkend om te lezen dat veel scholen geen helder beleid hebben over de opstroom van mbo niveau 1- en 2-studenten. Studenten die op deze niveaus afstuderen zullen door de coronacrisis nog sneller in situaties terecht komen waarin zij hun baan verliezen. Voor een gedeelte van deze studenten is opstroom een goed alternatief, maar hier moeten zij wel goed in worden ondersteund.

Ook op het gebied van beroepspraktijkvorming (bpv) is begeleiding en ondersteuning van groot belang. JOB kaart dit al jaren aan, de Inspectie van het Onderwijs merkt dit dan ook terecht op. De bpv vormt namelijk een cruciaal onderdeel van iedere mbo-opleiding. Toch constateert de Inspectie van het Onderwijs, net als JOB, dat deze begeleiding niet altijd voldoende is. Hoewel corona hier natuurlijk ook een rol in gespeeld heeft, vindt JOB het belangrijk dat hier een vinger aan de pols gehouden wordt. Want ook wanneer het niet goed gaat, moet de student er vanuit kunnen gaan dat er op school begeleiding geboden zal worden.

Examencommissies
Een laatste punt waar JOB zich naar aanleiding van de Staat van het Onderwijs zorgen over maakt, is het functioneren van de examencommissies op de instellingen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de instellingen een onvoldoende scoort als het gaat om de kwaliteitsborging van examinering en diplomering. Mbo-studenten zijn in veel gevallen afhankelijk van de examencommissie. Het is dan ook uitermate belangrijk dat de examencommissie zijn verantwoordelijkheid serieus neemt en onafhankelijk en kwalitatief goed oordeelt.

Kwaliteitszorg in orde, hoop voor de toekomst
De coronacrisis zorgt voor een enorm kantelpunt in het onderwijs, ook in het mbo. Hoewel de kwaliteit van het onderwijs een enorme optater heeft gekregen, ligt de weg nu wel open voor grote veranderingen. Het Nationaal Programma Onderwijs kan hieraan bijdragen. Het is positief dat de kwaliteitszorg op de meeste scholen in orde is en dat het didactisch handelen van docenten overeind is gebleven. Dit biedt hoop voor het wegwerken van de opgelopen achterstanden tijdens de coronacrisis. JOB hoopt van harte dat hierbij niet enkel gekeken wordt naar het wegwerken van achterstand op het gebied van kwalificatie, maar ook op het gebied van socialisatie en persoonsvorming.

JOB gaat de komende jaren haar best doen om ervoor te zorgen dat bovengenoemde punten aangepakt worden en is ervan overtuigd dat andere partijen in de sector hetzelfde doel zullen nastreven.

Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met voorzitter Noah Hajji (noah@jobmbo.nl / 06-15960114)

Back To Top