Blog #5 Jij bepaalt waar je stage loopt! Toch?

Stel, je begint aan je mbo-opleiding horeca en hoopt op een leuke stageplek. Bij het leuke restaurant om de hoek mag je geen stage lopen, want het bedrijf heeft dit jaar zijn erkenning nog niet aangevraagd. Het hotel waar je beste vriend eerder stage heeft gelopen, vindt de mbo-instelling niet geschikt als stageplek. Als je na weken zoeken niets hebt gevonden, zegt jouw school  dat het vinden van een stageplek je eigen verantwoordelijkheid is en dat er op dit moment helaas niet genoeg beschikbare plekken zijn.  

restaurant

Bij het vinden van en het lopen van een stage, spelen veel verschillende partijen een rol.  De mbo-instelling bepaalt in grote mate of de student geschikt is voor een stageplek en het bedrijfsleven (SBB) is  verantwoordelijk voor genoeg beschikbare stageplekken. Ook werken scholen en leerwerkplekken soms samen. Het leerwerkbedrijf kan wel wat extra medewerkers gebruiken en de mbo-instelling heeft goede ervaring met het bedrijf. Door deze samenwerking lijkt het soms dat stage meer gaat over de mbo-instelling of het bedrijf dan over jou, de student. Houden de mbo-instelling en het bedrijf met deze samenwerking wel genoeg rekening met wat je kan en wat je wilt leren?

JOB vindt dat jouw stem meer gehoord moet worden als het gaat over stages. Niemand weet beter dan jij welke werkplek het beste bij jou past. Het is logisch dat een stageplek aan bepaalde regels moet voldoen, maar dat betekent niet dat mbo-instellingen en leerwerkbedrijven niet flexibel kunnen zijn als het gaat om het creëren en aantrekken van meer, nieuwe stageplekken. De student moet de vrijheid krijgen om  zelf een stageplek te zoeken en hulp te krijgen van mbo-instelling of leerwerkbedrijf bij deze zoektocht waar de student om vraagt. Als je een zelf een stageplek hebt gevonden en deze is erkend door school is het toch raar dat je daar niet stage mag lopen?

Kortom, het wordt tijd dat stage weer draait waarvoor het bedoeld is. Een plek waar je kennis maakt met de praktijk en nieuwe dingen kan leren. Je school en de SBB kunnen hier aan meehelpen maar uiteindelijk moet jij bepalen waar en hoe je leert!

 

Jasper Schöbel (secretaris), namens het JOB-bestuur