Blog #1 Internationalisering met ambitie, helaas niet voor mbo’ers

Mbo-studenten worden niet gemotiveerd om een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Op de Universiteiten en Hogescholen worden studenten door docenten en de politiek gemotiveerd om naar het buitenland te gaan, op mbo scholen is dit helaas niet het geval. Door verplichte terugkomdagen, de angst voor studievertraging en te weinig financiering gaat minder dan 6% van de mbo studenten naar het buitenland. In veel sectoren ligt dit cijfer zelfs lager dan 1%. Dit tegenover meer dan 20% voor het hoger onderwijs. Ook blijkt dat er te weinig budget wordt vrijgemaakt voor het mbo. In 2015 werden er 3 keer zo veel aanvragen voor een Erasmus + beurs gedaan dan er budget is.

Wij vinden dit schokkend. Zoals Jet Bussemaker, de Minister van Onderwijs, in de brief internationalisering met ambitie van 19 september aan de tweede kamer al zei: “Het opdoen van internationale ervaring is, gezien de steeds verder globaliserende samenleving en arbeidsmarkt, essentieel voor alle studenten in het ho en mbo”.

Dat mbo’ers in tegenstelling tot hbo’ers en universitaire studenten niet worden gemotiveerd om in het buitenland te studeren is voor JOB en de jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken een reden om actie te ondernemen. Op 8 & 9 december waren wij in Brussel bij de VET Skills week om de stem van mbo studenten te laten horen. Verassend genoeg waren er onder de 500 aanwezige deelnemers slechts 3 mbo studenten waarvan slechts 1 een podium kreeg. Dit evenement liet zien dat mbo’ers vaak niet serieus genomen worden als het gaat om het meedenken over de invulling van hun eigen studie.

Dit vinden wij schokkend, want als er aan mbo-ers gevraagd wordt of ze naar het buitenland willen is het antwoord volmondig: ‘JA!’ Ons doel is dat we in Nederland niet alleen kijken naar het halen van het verplichte Europese percentage van 6%. Wij willen dat elke mbo student de kans krijgt een internationale ervaring op te doen. Zoals de Minister in haar brief aangaf is een internationale ervaring voor iedereen. Doordat ook de mbo- arbeidsmarkt steeds internationaler wordt moeten we hierin investeren, als we dit niet doen lopen mbo-studenten de verliezers van globalisering te worden. Wij hebben de ambitie dat in 2017 elke mbo student in de klas gaat merken dat internationalisering mogelijk is en dat docenten, scholen en de politiek dit gaan stimuleren en faciliteren.

Het debat in de tweede kamer op 14 december liet zien dat veel politieke partijen hier graag aan meewerken. Laten we samen zorgen dat 2017 het jaar wordt waarin ook mbo studenten hun talenten en ervaringen in het buitenland kunnen laten zien.

Roosmarijn Dam & Tibbe van den Nieuwenhuijzen
Bestuurslid Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs en Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken

 

Geïnspireerd door dit verhaal? Lees hier Op avontuur naar Bonaire!