Blog #2 Wat moeten we toch met rekenen in het mbo?

rekenen

Veel mbo-studenten vinden  de rekenlessen en rekentoets onbelangrijk en oninteressant. Erg verrassend is dat niet; met slechte online rekenprogramma’s,  een leraar die nog in de vorige eeuw leeft en sommen die totaal niet aansluiten bij het beroep waarvoor je leert, krijg je vanzelf ongemotiveerde studenten.

Van een mbo-student wordt verwacht dat hij tijdens zijn opleiding leert rekenen. Rekenles is natuurlijk ook belangrijk. Zowel mbo-studenten die doorstromen naar het hoger onderwijs als studenten die gaan werken hebben namelijk reken-skills nodig. Maar sluiten de rekenlessen die nu worden gegeven op het mbo wel aan bij wat studenten willen en nodig hebben? Ik denk het niet!

Vraag jij je wel eens af waarom we moet leren hoofdrekenen? We hebben toch altijd een rekenmachine bij de hand? Het zou een enorme boost voor mijn motivatie zijn wanneer de docent precies kan uitleggen waarom bepaalde rekenvaardigheden later belangrijk voor mij zijn. Tijdens de rekentour die JOB vorig jaar heeft georganiseerd kwam erg naar voren dat studenten in de les een sterke link willen met de dagelijkse praktijk. Een docent moet die link dus kunnen leggen. Breng het rekenen daarom niet  onder bij een vakdocent die er niet op zit te wachten. Of nog erger, vervang de docent niet door een computerprogramma.

Ik denk dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in rekenonderwijs dat gaat over praktijkgericht leren:rekenonderwijs dat zo is aangepast dat studenten er echt baat bij hebben doordat het rekenen aansluit bij het vakgebied. Dus snoeien daar waar het rekenonderwijs totaal geen nut heeft en investeren in rekenen waar de student later mee aan de slag kan gaan. We hebben niet voor niets gekozen voor praktijkgericht onderwijs…