Blog #6 Docenten burgerschap en lob weten te weinig over hun vak!

Interne vacature ROC: gezocht docent voor de vakken Loopbaan-, Oriëntatiebegeleiding en Burgerschap. Je moet les kunnen geven, maar een inhoudelijke opleiding in de richting van burgerschap/lob is niet vereist.  

Vind je ook dat docenten loopbaanoriëntatie- en begeleiding (lob) en burgerschap te weinig weten over hun vak? Wij wel! Deze docenten hebben namelijk geen diploma voor het geven van deze vakken. Jouw docenten lob en burgerschap zijn wel opgeleid voor het geven van een vak als Nederlands of hebben een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (hiermee mag je lesgeven in het mbo of volwassenenonderwijs) behaald, maar zij zijn niet inhoudelijk opgeleid om lob en burgerschap te geven. Dit betekent dat deze docenten net zo weinig weten over lob of burgerschap als jij en ik. Belachelijk! JOB vindt dat dit niet kan!

Tijdens de themamiddag Tijd voor het persoonlijke gesprek waren alle mbo-studenten het erover eens: er moeten gekwalificeerde lob- en burgerschapsdocenten voor de klas! Docenten die weten waarom de vakken lob en burgerschap belangrijk zijn, kunnen de inhoud beter uitleggen en studenten beter motiveren. Het goed overbrengen van informatie is één van de belangrijkste vaardigheden van een docent. Zonder deze vaardigheid is het onmogelijk om de inhoud van het vak goed en met passie over te brengen op studenten. Daarnaast heb je voor het geven van lob of burgerschap ook andere vaardigheden nodig. Zo zijn coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken belangrijk bij geven van lob-lessen. Voor burgerschap is een open houding naar andere culturen en opvattingen nodig en moet er een veilige omgeving worden gecreëerd. Docenten moeten hierin worden begeleid.

JOB vindt dus dat scholen docenten die lob of burgerschap (gaan) geven verplicht bijscholing moeten aanbieden. Kortom, het is tijd dat studenten krijgen wat zij verdienen. Een lob- en burgerschapsdocent die weet waar hij of zij het over heeft!

 

Roosmarijn Dam (penningmeester), namens het JOB-bestuur