Blog #7 Studenten verzuipen in regels

Dagelijks spreken wij, JOB, aan de telefoon studenten met problemen op hun studie of op hun mbo-instelling. Maar kun je je klacht ook bij school kwijt? Zo ja, bij wie kom je terecht op school wanneer je een probleem hebt? Studenten vinden dat vaak ingewikkeld.

Bij binnenkomende klachten, geven wij  de contactgegevens van de klachtencommissie van de mbo-instelling. Meestal hoort de student dan voor het eerst van het bestaan van zo’n klachtencommissie. Studenten weten vaak niet waar ze moeten zoeken in alle regels en documenten. Het zijn er te veel: klachtenreglement, onderwijs-en examenreglement, de onderwijsovereenkomst, het huishoudelijk reglement, om even een paar opties te noemen!Studenten worden verwacht zelfredzaam te zijn, maar hoe doe je dat met zoveel documenten? Het begrijpen van al deze regels en procedures, het inschatten van de gevolgen en zelf actief opkomen voor hun rechten is voor veel (jonge) studenten te veel gevraagd.

De klachtencommissie is daarom een stap in de goede richting omdat zij studenten kunnen helpen met hun probleem en met het uitzoeken van alle regels en procedures. Wanneer wij uitleg geven over de klachtencommissie dan vragen studenten zich af wie de klachtencommissie precies is en of deze persoon onafhankelijk is. JOB vindt het dan ook belangrijk dat een klachtencommissie echt kan opkomen voor de student en een onafhankelijke positie heeft binnen de mbo-instelling.

Wij pleiten daarom voor een ombudsman op elke school. Een onpartijdige man of vrouw die toegankelijk en vindbaar is voor studenten. Zodat studenten al bij de ombudsman terecht kunnen als het probleem nog niet helemaal uit de hand is gelopen. Iemand die jou uitlegt wat jouw rechten en plichten zijn en je door het oerwoud van regels heen helpt. Iemand die je kunt vertrouwen en voor jou opkomt, als de school of de stageplek dat niet doet. Wel rest er dan ons nog een probleem: is één ombudsman per school wel voldoende om alle studenten te helpen?