Skip to content

Coronavirus / COVID-19

De maatregelen rondom COVID-19 hebben ook impact op jouw school. Wat vinden de studenten van deze maatregelen? Kan dit anders of beter?

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor studenten‘.

De studentenraad heeft adviesrecht op ‘de werkomstandigheden en voorzieningen voor studenten‘.

De studentenraad heeft instemmingsrecht op  ‘het studentenstatuut en de huisregels’

Daarnaast heb je ook initiatiefrecht, informatierecht en rechten op nog een hoop andere onderwerpen die raakvlakken kunnen hebben met de coronacrisis. Klik hier voor een overzicht van alle rechten.

Tips van JOB

  1. Weet waar je het over hebt
    – Jullie vertegenwoordigen alle studenten van de school. Zorg dus dat je weet wat die studenten eigenlijk willen. Vraag bijvoorbeeld de communicatieafdeling een enquête uit te zetten onder studenten of start er zelf een. Bedenk goed welke vragen daar in moeten staan en bestudeer de resultaten.
    – Daarnaast is het handig op de hoogte te blijven van de maatregelen rondom het COVID-19 virus op jouw school. Zijn jullie het daar wel mee eens? Bedenk: hoe pakken deze regels uit voor studenten? Hoe zou je het (eventueel) anders willen zien?
  2.  Ga in gesprek met je schoolbestuur.
    Nu je een duidelijk beeld hebt hoe studenten denken en wat er volgens jullie moet gebeuren, kun je in gesprek met het CvB. Zorg voor een goede voorbereiding, wat willen jullie bereiken? Denk hierbij vooral in oplossingen! Hoe wil je het wél zien ipv niet. Wanneer jullie verschillende doelen hebben, kun je gaan onderhandelen. Klik hier voor tips over onderhandelen.

Mondkapjes: de studentenraad heeft instemmingsrecht

Studentenraden moeten meebeslissen als het gaat om het wel of niet verplicht stellen / dringend adviseren van het dragen van mondkapjes. Dit valt onder het bovengenoemde instemmingsrecht op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor studenten (art. 8a.2.2 lid 3 sub k WEB). Het schoolbestuur moet de studentenraad dus om instemming vragen, alleen dan mag het beleid worden uitgevoerd.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkplek. Een mondkapjesplicht kan hierbij horen, maar er moet ook worden gekeken of minder ingrijpende maatregelen hetzelfde resultaat kunnen opleveren. Daarnaast moet de school goede instructies geven over het gebruik van de mondkapjes wanneer deze worden verplicht.

Tips van JOB: denk bij een gesprek hierover eens na over deze vragen
– Hoe wordt er  omgegaan met studenten voor wie het dragen van een mondkapje niet mogelijk is? bijvoorbeeld in verband met medische redenen.
– Hoe wordt omgegaan met studenten die het mondkapje niet dragen, wat zijn de sancties en zijn deze redelijk?
– Welke andere maatregelen zijn er nodig?
– Zijn er uitzonderingen op de regel?

Back To Top