skip to Main Content

Huisregels en studentstatuut

Iedereen binnen de school krijgt te maken met huisregels en voorschriften, ofwel de verzameling van rechten en plichten waar studenten zich aan moeten houden. Deze staan vastgelegd in een statuut of reglement. De studentenraad heeft hier invloed op, dus zorg ervoor dat de regels gunstig zijn voor de studenten op jouw school!

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘het studentenstatuut en de huisregels’.

Tips

 • Zijn alle regels eerlijk en duidelijk voor alle studenten?
  Denk goed in hoe het voor studenten kan zijn in een bepaalde situatie, bijvoorbeeld als ze door problemen thuis studievertraging oplopen.
 • Check de regels over het bindend studieadvies en uitschrijving, zijn deze eerlijk en duidelijk voor de student?
  Dat er een studentenstatuut moet zijn staat ook in de wet (WEB, Artikel 7.4.8., punt 4), Daarbij staat ook dat in het studentenstatuut regels moeten zijn opgenomen over het bindend studieadvies en wanneer studenten van de opleiding kunnen worden verwijderd. Een student mag alleen worden verwijderd na een negatief bindend studie advies wanneer: a). de student volgens het schoolbestuur, rekening houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vorderingen heeft gemaakt in de opleiding, b) de school heeft gezorgd voor zodanige voorzieningen dat de student de mogelijkheid heeft gehad voor een goede voortgang van zijn opleiding, en c) de school de student een schriftelijke waarschuwing heeft gegeven, waarbij in een redelijke termijn de studieresultaten kunnen worden verbeterd. (WEB Artikel 8.1.7a.,punt 2). Afspraken over te behalen studieresultaten en voor welke voorzieningen de school moet zorgen, moeten staan in het deelnemersstatuut. Wat staat hierover uitgelegd en is dit duidelijk?
 • Zijn er onderwerpen waar nog geen regels over zijn, maar wel meer duidelijkheid over nodig is?
  Je kunt ook voorstellen een bepaald onderwerp op te nemen in de huisregels of het reglement.

  Wat voor soort zaken kunnen er in een studentenreglement staan?

  • Regels over ziekte, afwezigheid en verzuim
  • Passend onderwijs
  • Schorsing, waarschuwingen en verwijdering
  • Bindend studieadvies
  • Vrijheid van meningsuiting
  • Medezeggenschap
  • Klachten
  • Privacy en intellectueel eigendom
  • Wangedrag (alcohol, wapens etc.)
  • Kledingvoorschriften
  • etc. etc.

   

  Back To Top