skip to Main Content

Klachtregeling

Kunnen studenten makkelijk met een klacht terecht bij de school? Is er een ombudsman of klachtenloket? De studentenraad kan er wat aan doen om hier wat aan de te veranderen!

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘de  beroeps- en klachtenregeling’.

Klachtrecht
Sinds 1 augustus 2017 heeft elke mbo-student het wettelijke recht om te klagen bij school! Elke school moet nu dus een klachtenregeling hebben waar in staat hoe de school de klachten moet behandelen en wie de onafhankelijke klachtencommissie is. Scholen moeten dus ook een klachtencommissie hebben die de klachten behandeld, met een voorzitter die niet op de school werkt. De studentenraad van de school heeft instemmingsrecht op de klachtenregeling zodat studenten ook mee mogen beslissen over een regeling die zo goed en toegankelijk mogelijk is voor studenten.

Back To Top