skip to Main Content

Passend Onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de zogenaamde ‘rugzakjes’, die sommige studenten kregen, afgeschaft. Scholen moeten nu van een standaardbedrag dat zij krijgen, zorgen dat er extra ondersteuning en begeleiding wordt gegeven aan studenten die dit nodig hebben. Hoe dit wordt gedaan, verschilt per school en soms zelfs per locatie of opleiding.

Maar jullie als studentenraad hebben wel invloed op dat dit goed gebeurt! Lees hier de tips van Handicap & Studie:

  • Leg ondersteuningsafspraken vast, dat is verplicht!
  • Bespreek meningsverschillen en klachten met de ombudsman/ klachtencoördinator van het ROC als je geen gehoor vindt.
  • Vraag om verantwoording voor de besteding van de gelden (geld dat gereserveerd is voor passend onderwijs).
  • Vraag om een evaluatie en/of voortgangsplan voor passend onderwijs voor de instelling.
  • Adviseer studenten: ga met ernstige klachten naar het College van de Rechten van de Mens.
  • Onthoud: de vraag is niet óf je ondersteuning kunt krijgen, maar hóe men jouw gaat helpen slagen!
Back To Top