Ik meld me aan

Aanmelden

Om deel te nemen aan de cursussen kun je je aanmelden via jobacademy@jobmbo.nl met onderstaande aanmeldformulieren.

Aanmelding 2-daagse cursus
Aan de 2-daagse cursus kunnen maximaal 22 studenten deelnemen. Per cursus mogen maximaal 6 mensen van één studentenraad meedoen.

Data 2-daagse cursussen:
maandag 8 en 9 oktober 2018 & donderdag 6 en 7 december 2018

Let op! Je kan alleen met de cursus meedoen als je van tevoren bent aangemeld. Studenten die niet eerder aan de cursus hebben deelgenomen krijgen voorrang. Als je vaker dan één keer in een schooljaar wil meedoen, kom je op de reservelijst. Je hoort dan uiterlijk twee weken voor de cursus of je deel kan nemen. Download hier aanmeldformulier het voor de tweedaagse JOB-academy, kruis aan welke data je wil meedoen en mail het formulier ingevuld en ondertekend naar: jobacademy@jobmbo.nl.

Aanmelding 1-daagse cursus:
Voor de 1-daagse cursus kun je je aanmelden door dit aanmeldformulier te mailen naar jobacademy@jobmbo.nl. De cursus vindt plaats op jouw school. In overleg bepalen we op welke datum de cursus gaat plaatsvinden. Je kunt als studentenraad maximaal 2 keer per jaar een 1-daagse cursus aanvragen.