Skip to content

Wat zijn de gevolgen voor praktijkexamens?

In het mbo zijn er op school veel praktijkexamens. Doordat leerbedrijven zijn gesloten, en opdrachten niet uitvoerbaar zijn, is aanpassing nodig. Wanneer dit het geval is:

Stap 1: Wat is (nog niet) behaald?
Docenten bekijken welke kerntaken en werkprocessen nog niet zijn behaald.

Stap 2: Examen mogelijk?
Kunnen deze ontbrekende examens volgens het examenplan worden uitgevoerd?

Stap 3: Alternatief mogelijk?
Wanneer examens niet volgens het examenplan kunnen worden uitgevoerd: Docenten bekijken of de ontbrekende onderdelen met een ander soort examen afgesloten kunnen worden. Bijvoorbeeld met een portfolio-examen, verslag of presentatie dat/die wordt afgesloten met een eindgesprek (interview). Er kan ook een soort deelexamen worden gedaan (een ingekort examen; “representatief examineren”). Uiteindelijk moet er per kerntaak een betrouwbaar oordeel komen dat de student de eisen op het juiste niveau beheerst.

Stap 4: Ander bewijs?
Kan dit ook niet? Dan bekijken de docenten of er genoeg ander bewijs is dat de student aan de eisen voldoet. Bijvoorbeeld door de vaardigheden die een student tijdens de praktijklessen heeft laten zien. Dit worden formatieve toetsen genoemd. Om tot een zo betrouwbaar mogelijk beeld te komen moeten er verschillende soorten bewijzen (mix van toetsen, verslagen, stage etc.) door verschillende partijen (verschillende docenten, stagebedrijf, etc.) gegeven worden: zo weet je zeker dat het besluit niet afhankelijk is van één docent of enkele docenten. Denk aan de volgende bewijzen:

– Het stagebedrijf zegt dat de student in de BPV heeft laten zien dat hij/zij de kerntaken/ werkprocessen op beginnend beroepsbekwaam niveau beheerst. Hiervoor zijn er bewijzen over de inhoud van de beheersing (praktijkverklaring).

– De docenten stellen gezamenlijk vast dat de student over voldoende bewijzen beschikt dat hij/zij op het beginnend beroepsbekwaam niveau de werkprocessen beheerst (portfolio, leermeter, formatieve toetsen).

– Om extra te checken dat dit klopt, voeren de docenten nog een afsluitend gesprek (interview of “CGI”) uit met de student.

Stap 5: Examinering/diplomering uitstel
Is dit ook niet op een verantwoorde wijze mogelijk: dan wordt door de school besloten dat de examinering en/of diplomering wordt uitgesteld.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top