Skip to content

Wat zijn de gevolgen voor theorie-examens?

Het kan voorkomen dat een (essentieel) theorie-examen niet op school afgenomen kan worden. De docenten kijken of de examenleverancier een veilige online-omgeving kan aanbieden waarin een examen kan worden afgenomen. Als dat niet mogelijk is, dan:

• Stap 1: Kennis op andere manier toetsen?
De docenten bekijken of de kennis ook op een andere manier kan worden geëxamineerd. Bijvoorbeeld met een openboek-examen, opdracht of mondeling examen. Als dat mogelijk is, dan maken de docenten een ander examen en laten dat goedkeuren door de examencommissie.

• Stap 2: Kennis op andere manier bewijzen?
Kan stap 1 niet? De docenten bekijken of er op een andere wijze kan worden vastgesteld dat de student de vereiste kennis beheerst. Zie voor formats/raamwerken voor het maken van een portfolio examen de Procesarchitectuur Examinering. Bijvoorbeeld met formatieve bewijzen: dat je bijvoorbeeld een keer een verslag hebt gemaakt waarmee je hebt laten zien dat je de stof beheerst. Als dit kan, dan sluiten docenten dit af met een met eindgesprek (CGI2 ). Hiermee wordt zo betrouwbaar mogelijk beoordeeld welke kennis de student heeft.

• Stap 3: Examinering/diplomering uitstel
Kan stap 2 ook niet? Dan kan door de school worden besloten om de examinering en/of diplomering uit te stellen.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top