Skip to content

Wie beslist uiteindelijk over de examens in coronatijd?

Het docententeam moet de aanpak die ze kiezen goed onderbouwen en overleggen met de examencommissie. De school moet namelijk kunnen garanderen dat jij alles kunt waar jouw diploma symbool voor staat – net zo goed als studenten van voorgaande jaren dat kunnen. Dat is belangrijk voor jou wanneer je solliciteert en voor werkgevers als je bij hen aan de slag gaat. De Inspectie van het Onderwijs kan de school hierover later lastige vragen stellen, dus de school moet zowel creatief en flexibel als zorgvuldig zijn.

De examencommissie is verantwoordelijk voor het zorgen voor goede kwaliteit van de examens, dat deze examens eerlijk worden afgenomen en ze zijn verantwoordelijk voor het afgeven van het diploma. Daarom bekijken ze of het onderwijsteam de bovenstaande stappen goed heeft doorlopen, of iedere student dezelfde kansen heeft gehad en of de student wel aan alle eisen voldoet om een diploma te krijgen. Ze zijn daarvoor onafhankelijk van het bestuur van de school (het bevoegd gezag).

Het bevoegd gezag (schoolbestuur) is verantwoordelijk voor alle besluiten over de examens en dat eventuele aanpassingen op een goede manier gedaan worden. Dit moeten ze overleggen met de examencommissie. De examencommissie neemt later namelijk een besluit over de diploma’s. De aanpassingen kunnen per opleiding verschillen.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top