Skip to content

1 op de 10 mbo-studenten geen les, wel examen

Meer dan een kwart miljoen (265.000) mbo-studenten lieten hun mening horen in de JOB-monitor

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven neemt op donderdag 31 mei het eerste exemplaar van de JOB-monitor in ontvangst, in de Jaarbeurs in Utrecht. Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) geeft mbo-studenten een stem in het onderwijs door dit grootschalige onderzoek af te nemen. De meest opvallende resultaten staan hieronder uitgelicht.

Geen les, wel examen: Nederlands, Engels en rekenen

10% van de niveau-3-studenten geeft aan geen lessen rekenen te krijgen, 8% geeft aan geen lessen Nederlands te krijgen. Terwijl studenten wel examen moeten maken in deze vakken. JOB heeft eerder klachten van studenten gekregen dat ze zonder les hun examen moeten maken. Maar dat het percentage zo hoog ligt vinden we zorgelijk.

‘Je wordt toch ook niet zonder zwembandjes in het diepe gegooid? Zonder goede voorbereiding houden mbo’ers hun hoofd niet boven water.’

-Roosmarijn Dam, voorzitter van JOB.

Medezeggenschap: laat studenten meepraten 

Mbo-studenten zijn net als alle andere studenten heel goed in staat om mee te praten over hun eigen onderwijs. Helaas geeft 22% van de studenten aan dat de school hun mening niet belangrijk vindt. Het is enorm zonde dat deze studenten niet gehoord worden. Ook minister Van Engelshoven vindt medezeggenschap ontzettend belangrijk. De komende tijd gaat het JOB-bestuur zich samen met OCW nog meer inzetten om medezeggenschap op scholen beter te laten functioneren.

‘Medezeggenschap is heel belangrijk, studenten zijn immers de ervaringsdeskundigen van hun

eigen onderwijs’

-Ingrid van Engelshoven, minister van OCW.

Veel ongebruikte studieboeken en lesmateriaal

Maar liefst 43% van de studenten geeft aan boeken en lesmateriaal wel te moeten kopen, maar niet te gebruiken. Onder lesmateriaal vallen bijvoorbeeld koksmessen of kleding. Ondanks dat er de afgelopen jaren veel aandacht is geweest voor ongebruikte boeken en lesmateriaal, is er nog geen goed oplossing gevonden.

‘Wij vinden dat studenten opleidingen moeten kiezen met hun hart niet met hun portemonnee.’

-Roosmarijn Dam, voorzitter JOB.

Meer weten? 

De JOB-monitor is 31 mei overhandigd aan minister Van Engelshoven in de Jaarbeurs in Utrecht. De minister zal met de JOB-bestuursleden de inhoud van de JOB-monitor bespreken. Voor meer informatie over de JOB-monitor klik hier.

__________________________________________________________________________
Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Roosmarijn Dam (06-15960114) of met de projectleider van de JOB-monitor Marlon Bosscher (030-7900915 of 06-16699215). Student spreken met veel les uitval? Neem contact met ons op! Voor het rapport, klik hier.

Back To Top