Skip to content

Missie, visie en ambities

Onze visie

JOBmbo wil dat iedere mbo-student toegang heeft tot passend onderwijs van hoge kwaliteit. Het is daarbij noodzakelijk dat alle studenten worden toegerust zodat zij kunnen meedenken en meebeslissen over hun onderwijs.

Onze missie

JOBmbo staat voor kansengelijkheid voor en gelijkwaardigheid van mbo-studenten, die zelf kunnen meedenken en meebeslissen over hun onderwijs. JOBmbo wil studenten en studentenraden informeren, adviseren en vertegenwoordigen.

Wat is JOB?

JOB zorgt dat stem van de student niet kwijtraakt in het mbo!

JOB is namelijk dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Wij zorgen ervoor dat de mening en het perspectief van de mbo-student serieus genomen wordt. Door studenten hun rechten uit te leggen en de stem van studenten te laten horen richting media en politiek, geven wij studenten alle middelen in handen om invloed uit te oefenen op hun opleiding, school en stage!

Daar zijn wij goed in, omdat we met één been in de mbo-praktijk en één been in het beleid staan. JOB als vereniging staat in de praktijk omdat mbo-studenten zelf JOB besturen. Elk jaar zetten vijf mbo-studenten, die zelf verbonden zijn aan studentenraden door heel Nederland, zich in voor JOB. Wij zitten dagelijks aan tafel met de machtigste mensen uit het mbo en vertellen ze wat er beter geregeld moet worden voor mbo-studenten.

Kortom, wij zíjn de mbo-studenten! Studenten kunnen ons zien als de vriend die zij altijd kunnen bellen als zij een probleem of vraag hebben over hun onderwijs, of als zij iemand nodig hebben om van gedachten mee te wisselen. Tegen ons kunnen zij zeggen wat zij op hun hart hebben. Nadat zij met ons hebben gepraat, weten zij dat zij er niet alleen voor staan en hebben zij alle informatie in handen en het vertrouwen om verder te kunnen. En dat wij dat voor de student kunnen doen, maakt ons vrolijk!

Jaarplan

Elk jaar schrijft het bestuur een jaarplan met de speerpunten voor het komende studiejaar. Benieuwd naar de plannen van dit jaar? Download het jaarplan hier.

Back To Top