skip to Main Content

Missie, visie en ambities

In het kort, JOB bestaat dus om studenten te vertegenwoordigen in de politiek en het ondersteunen van studenten(raden) die mee willen praten over onderwijs. Dit doen we op de volgende onderwerpen:

 • Goede medezeggenschap dat werkt
 • Goed MBO onderwijs
 • Passend mbo onderwijs dat gevolgd kan worden door iedereen.

 

Wat is JOB?

JOB zorgt dat stem van de student niet kwijtraakt in het mbo! JOB is namelijk dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Wij zorgen ervoor dat de mening en het perspectief van de mbo-student serieus genomen wordt. Door studenten hun rechten uit te leggen en de stem van studenten te laten horen richting media en politiek, geven wij studenten alle middelen in handen om invloed uit te oefenen op hun opleiding, school en stage!

Daar zijn wij goed in, omdat we met één been in de mbo-praktijk en één been in het beleid staan. JOB als vereniging staat in de praktijk omdat mbo-studenten zelf JOB besturen. Elk jaar zetten vijf mbo-studenten, die zelf verbonden zijn aan studentenraden door heel Nederland, zich in voor JOB. Daarnaast staan we met één been in het beleid. Wij zitten dagelijks aan tafel met de machtigste mensen uit het mbo en vertellen ze wat er beter geregeld moet worden voor mbo-studenten.

Kortom, wij zíjn de mbo-studenten! Studenten kunnen ons zien als de vriend die zij altijd kunnen bellen als zij een probleem of vraag hebben over hun onderwijs, of als zij iemand nodig hebben om van gedachten mee te wisselen. Tegen ons kunnen zij zeggen wat zij op hun hart hebben. Nadat zij met ons hebben gepraat, weten zij dat zij er niet alleen voor staan en hebben zij alle informatie in handen en het vertrouwen om verder te kunnen. En dat wij dat voor de student kunnen doen, maakt ons vrolijk!

 

Onze Missie

JOB bestaat om de stem van de studenten een podium geven en studentbelangen een plek te geven in beleidsvorming en beleidsvoering in het mbo.

 

Onze Visie

wij willen als organisatie opkomen voor de student doormiddel van:

 • het vertegenwoordigen van de mening van de student in het verbeteren van de onderwijskwaliteit van het mbo.
 • het aansturen op een omgeving waarin de student zich persoonlijk en professioneel kan ontwikkelen en voorbereiden op het leven na het mbo.
 • contact met studenten hoog in het vaandel te hebben en hierop te handelen.
 • het verbeteren van directe inspraak van studenten op scholen en in onderwijsbeleid.
 • het ondersteunen van studentenraden in hun medezeggenschapstaken.

 

Waardes en ambities

JOB zich in de loop der jaren voor verschillende zaken ingezet. Uit deze acties is een patroon te herkennen waarin JOB zich de afgelopen jaren in heeft vastgebeten. Dit vastbijten in verschillende onderwerpen komt voort uit het ontstaan van waardes die een-op-een lopen met de visie en ambities van JOB op onderwijs en onderwijsbeleid. Dit zijn de volgende drie grote ambities:

 • Goed werkend medezeggenschap in het mbo
 • Goed mbo onderwijs
 • Passend mbo onderwijs dat gevolgd kan worden door iedereen.

 

Goede Medezeggenschap dat werkt

De kijk van de student is onmisbaar in het ontwikkelen van goed onderwijsbeleid. De mening van de student wordt kenbaar gemaakt door vertegenwoordiging door JOB en studentenraden. Goed werkende medezeggenschap van de studentenraden is alleen mogelijk wanneer studentenraden de juiste trainingen krijgen, toegang hebben tot goede faciliteiten en begeleiding. JOB zal zich blijven hardmaken voor randvoorwaarden die medezeggenschap mogelijk maken.

Daarnaast is naast de mening van de studentenraadsleden de mening van de “normale” student belangrijk. Om die reden neemt JOB om de tweejaar dan ook de JOB-monitor af. De JOB-monitor geeft alle mbo student de mogelijkheid hun mening te geven over het onderwijs dat zij volgen. De uitkomsten van deze enquête zijn het beginpunt van een gesprek op school.  JOB zal zich de komende jaren blijven streven naar een onderwijscultuur in het mbo waarbij studenten hun mening kunnen geven. Dit kan bijvoorbeeld ook door vak-evaluaties of willekeurige peilingen op school. JOB ziet graag dat medezeggenschap vanzelfsprekend wordt en hoog in het vaandel staat in het mbo. In zo’n cultuur kunnen studentenraden op grond van hun rechten en hun plichten als studentenvertegenwoordiger hun functie goed uitvoeren en kunnen alledaagse studenten hun mening mee laten tellen in hun eigen onderwijs.

 

Goed MBO onderwijs

Onderwijs zien we als de samenwerking tussen de student, de docent en de school. De student is verantwoordelijk voor het studeren. De school en docent zijn echter verantwoordelijk dat de student dit op een goede manier kan doen. JOB zal zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat scholen de noodzakelijke middelen en ondersteuning aanbieden om leerproces van de student te ondersteunen. Zowel de vorm als de inhoud van deze noodzakelijk middelen en ondersteuning dienen samen met de student te worden vastgesteld; in de interactie van onderwijs zijn studenten immers een belangrijke gesprekspartner. De resultaten van de JOB monitor zijn een nuttig beginpunt om het dit gesprek te starten omdat het de mening en de tevredenheid van alle student over hun onderwijs toont.

 

Passend mbo onderwijs dat gevolgd kan worden door iedereen.

De positie van JOB op passend onderwijs is gebaseerd op het idee dat er niet één soort mbo’er is. Binnen de groep van alle mbo studenten zijn enorm veel verschillende individuen, allemaal met hun eigen persoonlijkheid, wensen en sociale context. Dit betekent dat het onderwijs(beleid) rekening moet houden met de grote verschillen binnen deze groep en zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor al deze groepen. Daarnaast moet er onderwijsbeleid gevoerd te worden dat de school maakt tot een plek waar al deze verschillende studenten een veilige plek biedt om zich te ontwikkelen. Vervolgens moet dit onderwijs passen bij de wensen en mogelijkheden van de studenten die het onderwijs (willen) volgen. Het mbo moet genoeg ruimte bieden voor zowel studenten die een extra hulpvraag hebben, als studenten die zich verder wil ontwikkelen dan het reguliere programma aanbiedt. Daarbij moet de student de mogelijkheid hebben om invulling en richting te geven aan de eigen loopbaan. Tot slot moet het mbo aansluiten bij het toekomstige beroepenveld en kritische burgers afleveren die goed kunnen meedraaien in de maatschappij.

Jaarplan

Elk jaar schrijft het bestuur een jaarplan met de speerpunten voor het komende studiejaar. Benieuwd naar ons jaarplan? Stuur een mailtje naar info@jobmbo.nl

Back To Top