skip to Main Content

Bestuur 2023-2024

In het bestuur van JOB zitten 5 enthousiaste mbo-studenten. Hieronder stellen ze zich voor!

Wil je ons bereiken? Stuur dan een berichtje naar info@jobmbo.nl, dan zorgen wij dat deze bij de juiste persoon terecht komt!

PS. Zelf een bestuursjaar doen? Je kunt vanaf januari 2024 weer solliciteren voor het bestuursjaar 2024-2025.

Dit zijn de bestuursleden van JOB:

Miray Özügüzel - Voorzitter

Miray Özügüzel is de voorzitter van JOBmbo. Ze is 18 jaar oud en studeert juridische administratieve dienstverlening aan Curio te Roosendaal. Miray streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Ze is ervan overtuigd dat dit alleen kan worden bereikt door het voeren van lastige gesprekken en het actief pleiten voor beleidsverandering. Naast haar taken als voorzitter zal Miray zich dit jaar bezighouden met de onderwerpen doorstroom en politieke lobby.

Vragen, opmerkingen of tips? Mail naar miray@jobmbo.nl.

Roeland Diepenbroek - Vice Voorzitter

De 21-jarige Roeland Diepenbroek vervult de rol van vice-voorzitter. Roeland volgt de opleiding Mediamanagement aan het Grafisch Lyceum Rotterdam. Hij wil zich dit jaar hard maken om het onderwijs te verbeteren en studenten te stimuleren zichzelf op zoveel mogelijk manieren door te ontwikkelen. Daarnaast zet hij zich in om het stigma op mbo de wereld uit te helpen. Roeland gaat bij JOBmbo aan de slag met de portefeuilles medezeggenschap en participatie, examens, onderwijsaanbod en onderwijskwaliteit.

Vragen, opmerkingen of tips? Mail naar roeland@jobmbo.nl .

Celine van Bronswijk - Penningmeester

Student mediavormgeving Celine van Bronswijk is de penningmeester van JOBmbo. Celine is 17 jaar en studeert aan het ROC Midden Nederland in Amersfoort. “Mijn motivatie voor JOB is dat ik heel graag wil zorgen voor gelijkheid tussen het mbo, hbo en wo. Mbo-studenten moeten zich echt gehoord en begrepen kunnen voelen en daar wil ik mij graag voor inzetten, zodat ik samen met dit bestuur de stem voor deze studenten kan zijn!” De portefeuille gelijke positie van mbo-studenten is Celine dus op het lijf geschreven. Daarnaast gaat ze dit jaar ook aan de slag met het thema schoolkosten.

Vragen, opmerkingen of tips? Mail naar celine@jobmbo.nl.

Maria van Middelkoop - Secretaris

Maria van Middelkoop neemt de rol van secretaris op zich. Maria is 18 jaar en doet de tweetalige opleiding Marketing en Communicatie aan MBO Amersfoort. Maria is bevlogen, enthousiast en een echte doorzetter die zich vastbijt in ieder onderwerp dat ze belangrijk vindt. Dit jaar zal ze strijden voor de rechten en de gelijke kansen van mbo-studenten op het gebied van stages en internationalisering.

Vragen, opmerkingen of tips? Mail naar maria@jobmbo.nl.

Rens Brands - Algemeen Bestuurslid

De functie Algemeen bestuurslid wordt ingevuld door de 18-jarige Rens Brands. Hij volgt de opleiding facilitair leidinggevende aan het Summa College in Eindhoven. Rens wil positieve impact maken in het mbo en studenten in hun kracht zetten. “Als mbo-student merk ik de problemen in het onderwijs zelf natuurlijk op. Van boeken die niet gebruikt worden tot de beperkte aandacht voor individuele behoeftes van studenten. Maar vooral dat er vaak geen gehoor wordt gegeven aan klachten van studenten.” Rens zet zich in om het verschil te maken op de portefeuilles gelijke kansen, welzijn en medezeggenschap en participatie.

Vragen, opmerkingen of tips? Mail naar rens@jobmbo.nl.

Beleidsmedewerkers

Ter ondersteuning van het bestuur werken er beleidsmedewerkers bij JOBmbo.

Beleidsmedewerkers:

Nienke Lammertink
Veerle Engel
Ilse Bruls
Daniëlle van Leeuwen
Rosa van de Velde

Nienke

Veerle

Ilse

Daniëlle

Back To Top