skip to Main Content

Bestuur 2022/2023

In het bestuur van JOB zitten 5 enthousiaste mbo-studenten. Hieronder stellen ze zich voor!

Wil je ons bereiken? Stuur dan een berichtje naar info@jobmbo.nl, dan zorgen wij dat deze bij de juiste persoon terecht komt!

PS. Zelf een bestuursjaar doen? Je kunt vanaf januari 2023 weer solliciteren voor het bestuursjaar 2023-2024.

Onze bestuursleden stellen zich voor:

 

Jelmer Becker- Voorzitter

Hoi! Mijn naam is Jelmer Becker. Ik ben 21 jaar, zit in het vierde jaar van de opleiding Bouwkunde op MBO Utrecht en mag dit jaar ook aan de slag als voorzitter van JOBmbo. Ik ga mij keihard inzetten voor de rechten van alle mbo-studenten, specifiek op het gebied van politiek, onderwijskwaliteit, het imago van mbo-studenten en in de media. Na 2,5 jaar bij de studentenraad van MBO Utrecht ben ik hier goed op voorbereid!

Vragen, opmerkingen of tips? Mail naar jelmer@jobmbo.nl.

Portefeuilles: Politiek, Bestuurlijk Overleg, Onderwijskwaliteit, Mbo’ers zijn studenten.

Justin Kersseboom - Vice Voorzitter

Hee! Ik ben Justin, vicevoorzitter bij JOBmbo. Ik volg de versnelde opleiding sociaal werk aan het Hoornbeeck College in Gouda. Dit jaar hoop ik samen met de andere bestuursleden alle mbo-studenten te vertegenwoordigen. Heb je vragen, zit je ergens mee of heb jij ergens een geweldige oplossing voor, kom dan langs bij onze maandelijkse overleggen of neem contact met ons op. Wij ontmoeten en luisteren graag naar wat jij te zeggen hebt!

Vragen, opmerkingen of tips? Mail naar justin@jobmbo.nl.

Portefeuilles: Passend en toegankelijk onderwijs, Corona, Politiek, Studentparticipatie, Stages en Stagediscriminatie.

Milan ter Horst - Penningmeester

Hoi, ik ben Milan en mag voor het tweede jaar penningmeester van JOBmbo zijn. Daarnaast volg ik natuurlijk ook nog een opleiding: juridisch medewerker aan het Graafschap College. Waar ik trouwens ook al twee jaar in de studentenraad zit, waarvan 1 jaar als voorzitter.
Dit jaar wil ik me bij JOBmbo vooral gaan richten op de entree-, niveau 2- en BBL-studenten. Want ook de belangen van deze groepen behartigen wij als, maar krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen.
Na twee coronajaren is internationalisering ook binnen het mbo op een laag pitje gekomen. Daar wil ik dit jaar verandering in brengen. Ik ga in gesprek met onder andere onze partners zoals Nuffic en Neth-ER om internationalisering weer onder de aandacht van de studenten te brengen. En daarbij ga ik natuurlijk specifieke aandacht vragen voor de mogelijkheden voor de entree-, niveau 2- en BBL-studenten.

Vragen, opmerkingen of tips? Mail naar milan@jobmbo.nl.

Portefeuilles: Schoolkosten, Internationalisering, Examinering, Sollicitatiecommissie, JOB-projecten en Interne Zaken.

Ivar Noordhoek - Secretaris

Hoi! Mijn naam is Ivar, 19 jaar, wonend en studerend in Rotterdam. Ik zit nu in mijn derde jaar van de studie mediamanagement op het Grafisch Lyceum Rotterdam. Dit bestuursjaar zal ik de taak van secretaris op mij nemen en ga ik mezelf volop inzetten voor een volwaardig studentenleven voor iedere mbo-student.

Vragen, opmerkingen of tips? Mail naar ivar@jobmbo.nl.

Portefeuilles: Mbo’ers zijn studenten, Communicatie en JOB-monitor.

Janneke van der Pol - Algemeen bestuurslid

Hoi hoi! Mijn naam is Janneke, 23 jaar. Ik woon in Geertruidenberg en studeer aan Curio te Breda. Ik zit in mijn derde jaar van de studie milieu-inspectie en onderzoek. Dit bestuursjaar zal ik de functie algemeen lid oppakken. Door mijn ondersteuningsbehoeftes (ADD en dyscalculie) hoop ik dat meer studenten zich gehoord en vertegenwoordigd voelen!

Vragen, opmerkingen of tips? Mail naar janneke@jobmbo.nl.

Portefeuilles: LOB, cultuur & burgerschap, Passend en toegankelijk onderwijs, Medezeggenschap.

Beleids- en projectmedewerkers

Ter ondersteuning van het bestuur werken er beleidsmedewerkers en een gastlesdocent bij JOBmbo.

Beleidsmedewerkers:

Rose van der Laan
Nienke Lammertink
Veerle Engel
Ilse Bruls
Daniëlle van Leeuwen

Gastlesdocent en relatiebeheerder:

Thijs Pancras

Rose

Nienke

Veerle

Ilse

Daniëlle

Thijs

Back To Top