Skip to content

Onderzoek naar inclusieve studentparticipatie en medezeggenschap

Van november 2020 tot oktober 2022 heeft JOBmbo het project Jij Beslist Mee 4.0 uitgevoerd. In het rapport worden de uitkomsten van dit onderzoek naar de stand van zaken van mbo-studentmedezeggenschap gepresenteerd. Daarnaast geven we advies over wat er nodig is om op een duurzame manier meer verschillende studenten te betrekken bij hun onderwijs, op landelijk- en instellingsniveau. Bekijk het volledige onderzoek, het handvat voor studentenraden en het TIPS!-boekje hieronder!

 

Rapport Jij Beslist Mee 4.0
Handvat participatiebeleid studentenraden
TIPS! boekje studentparticipatie

Back To Top