skip to Main Content

Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs

JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs.

Dit doen we onder andere door studenten en studentenraden te informeren over hun rechten, mbo’ers te vertegenwoordigen richting media en politiek en door verschillende activiteiten te organiseren.

Bestuursjaar doen?

Dat kan! Kom alvast eens kennismaken op een maandelijks overleg, ledenvergadering of activiteit. Je kunt je eind 2021 weer aanmelden voor het bestuursjaar 2022-2023

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een vereniging die opkomt voor de rechten en belangen van alle mbo-studenten in Nederland. Het bestuur van JOB bestaat uit 5 enthousiaste mbo-studenten. Check onze visie op het mbo, bekijk ons filmpje, neem contact op met een van de bestuursleden of lees hieronder meer.

Bestuur van JOB

In het bestuur van JOB zitten 5 enthousiaste mbo-studenten. Dit is het bestuur van 2021-2022. Maar wie zijn ze precies en voor welke onderwerpen zetten zij zich in? Lees het hier

Zelf een bestuursjaar doen? Klik hier voor meer informatie

Hieronder drie belangrijke voorbeelden die duidelijk maken hoe het komt dat wij zo goed zijn in het opkomen voor mbo-studenten:

JOB deed ‘t

Een studentenraadslid besloot een bestuursjaar bij JOB te doen omdat hij vond dat er veel docenten zijn in het mbo die niet goed genoeg lesgeven. Het leek hem oneerlijk dat studenten die iets nog niet kunnen wel een slechte beoordeling krijgen en docenten niet. Hij heeft zich daarom via JOB een jaar lang ingezet om docent- en vakevaluaties te organiseren op mbo-scholen, zodat docenten ook eindelijk een cijfer krijgen! Door zijn eigen ervaringen in het mbo kunnen studenten nu ook hun mening geven over docenten!

JOB weet ‘t

Dagelijks krijgt JOB klachten en vragen binnen. Vorig jaar belde een student die een klacht had ingediend bij de school, maar de school deed niets met zijn klacht. Wij hebben deze student uitgelegd wat zijn rechten zijn en doorverwezen naar de mensen die hem verder kunnen helpen. JOB kreeg daarna steeds vaker studenten aan de telefoon die aangaven dat hun klacht niet door de school werd opgepakt en te veel scholen geen goede klachtenregeling hebben. Mede dankzij deze signalen, heeft de regering in de wet gezet dat elke school verplicht een onafhankelijke klachtenregeling moet hebben! Dus wat begint bij één klacht, kan veranderen in nieuw beleid wat goed is voor alle mbo-studenten.

JOB meet ‘t

Elke twee jaar onderzoeken wij met de JOB-monitor hoe tevreden mbo-studenten zijn over hun opleiding en school. Dit onderzoek is het grootste studenttevredenheid-onderzoek in heel Nederland. Door dit onderzoek weten wij precies wat er goed gaat in het mbo en wat er minder goed gaat. Met deze cijfers in de hand kunnen studentenraden naar hun schoolbestuur stappen met harde cijfers over wat er verbeterd moet worden. JOB gebruikt zelf de cijfers van de monitor ook op landelijk niveau. Wij stappen niet naar het schoolbestuur, maar naar de regering om de (on)tevredenheid van studenten zoals gemeten in de monitor te bespreken! Door de mening van studenten te meten, krijgen alle mbo’ers dus écht een stem!

En dan hebben we nog even dit:

Declareren

Download het declaratieformulier.

Statuten

Statuten van JOB lees je hier

Huishoudelijk reglement

Benieuwd naar ons huishoudelijk reglement? Download ‘m hier

Jaarcijfers

Onze jaarcijfers bekijken? Klik hier voor de cijfers op de website van Stg. Combo

Back To Top