Skip to content

Voor begeleiders van de studentenraad

Begeleiders spelen een belangrijke rol in de coaching, informatievoorziening en professionalisering van studentenraden. Daarom vindt JOBmbo het belangrijk om begeleiders goed te ondersteunen. Kijk vooral ook op de andere onderdelen op de studentenraadpagina, deze helpen ook ter ondersteuning van de studentenraad!

Omdat kennisuitwisseling en ervaringen uitwisselen erg belangrijk is heeft JOB een Microsoft Teams platform en een LinkedIn-groep gecreëerd. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een ochtend of middag georganiseerd speciaal voor begeleiders van studentenraden. Deze staan in het teken van uitwisseling. Ben je begeleider van een studentenraad en wil je meedoen of meer informatie? Mail dan naar info@jobmbo.nl.

Functieprofiel begeleider

Ook hebben we door te praten met verschillende begeleiders een functieprofiel ontwikkeld. Leuk om een keer voor te leggen aan de studentenraad of om aan het College van Bestuur te tonen wat je allemaal als begeleider doet.

Download functieprofiel begeleiders

12 adviezen over de rol van de begeleider op school

Samen met de MBO Raad hebben we, met input van begeleiders, een servicedocument opgesteld voor de ondersteuning van studentenraden. Hierin staan 12 concrete adviezen over de rol van de studentenraadbegeleider ten opzichte van de studentenraad en de rest van de organisatie.

Download Servicedocument ondersteuning studentenraden

Back To Top