skip to Main Content

Voor begeleiders van de studentenraad

JOB vindt de coaches en begeleiders van studentenraden erg belangrijk daarom hebben we speciaal voor jullie een pagina met extra informatie. Kijk vooral ook op de andere onderdelen op de studentenraadpagina, deze helpen ook ter ondersteuning van de studentenraad!

Omdat kennisuitwisseling en ervaringen uitwisselen erg belangrijk is heeft JOB hier een platform voor gecreëerd door middel van een besloten LinkedIn-groep.

Functieprofiel begeleider

Ook hebben we door te praten met verschillende begeleiders een functieprofiel ontwikkeld. Leuk om een keer voor te leggen aan de studentenraad of om aan het College van Bestuur te tonen wat je allemaal als begeleider doet.

Download functieprofiel begeleiders

12 adviezen over de rol van de begeleider op school

Samen met de MBO Raad hebben we, met input van begeleiders, een servicedocument opgesteld voor de ondersteuning van studentenraden. Hierin staan 12 concrete adviezen over de rol van de studentenraadbegeleider ten opzichte van de studentenraad en de rest van de organisatie.

Download Servicedocument ondersteuning studentenraden

Opmerkingen of tips? Stuur ons een bericht

    Back To Top