Skip to content

Behoud van stageplekken essentieel in aanpak coronacrisis mbo-onderwijs

PERSBERICHT


Mark Rutte & Coalitie-Y (met in het midden JOB-voorzitter: Noah Hajji)

BEHOUD VAN STAGEPLEKKEN ESSENTIEEL IN AANPAK CORONACRISIS MBO-ONDERWIJS

Utrecht, 9 juli 2020. Coalitie-Y, het grootste jongerencollectief van Nederland heeft woensdagmiddag 8 juli in het Catshuis een gesprek gevoerd met premier Rutte, onderwijsministers van Engelshoven en Slob en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. JOB maakt onderdeel uit van Coalitie-Y en vertegenwoordigt de stem van ruim 500.000 mbo-studenten.

Oproep: behoud zoveel mogelijk stageplekken

JOB riep eerder, in samenwerking met Niels van den Berge (GroenLinks), al op om te investeren in het behoud van zoveel mogelijk stageplekken. Minister van Engelshoven sloot zich tijdens het gesprek bij die boodschap aan en opperde dat het tekort aan stageplekken voor BOL- en BBL-studenten het meest acute probleem voor het onderwijs is. Direct na afloop van het gesprek richtte premier Rutte zich door middel van een videoboodschap dan ook tot werkgevers om dit te benadrukken. Hij riep werkgevers op om zoveel mogelijk stageplekken en banen voor jongeren te behouden.

De huidige Coronacrisis drukt flink op de financiën van veel leerwerkbedrijven en opleidingsplekken. Daarom wordt er binnen veel bedrijven gekozen om minder te investeren in het opleiden en begeleiden van mbo-studenten. Toch heeft de vorige crisis in 2008 aangetoond dat stagetekorten in crisistijd leiden tot arbeidstekorten als de economie weer aantrekt. Hoewel het opheffen van stageplekken op de korte termijn wellicht tot meer financiële mogelijkheden leidt, heeft het op de lange termijn dus averechtse gevolgen. Het tekort aan stageplekken is inmiddels al opgelopen tot 19.000.

Nationale Aanpak Jeugdwerkloosheid

Minister Koolmees deed de toezegging om een Nationale Aanpak Jeugdwerkloosheid te starten. JOB sluit hier samen met CNV Jongeren en FNV Young & United bij aan. Binnen deze aanpak zal het terugdringen van het aantal stage- en leerwerkplekken in het mbo centraal staan, evenals manieren om jonge werkzoekenden om te scholen en te matchen met werkgevers. Deze aanpak is cruciaal in een tijd waarin jongeren de grootste economische klappen vangen omdat zij veelal werken op basis van flexibele contracten. JOB gaat volgende week aan tafel met het kabinet om deze aanpak verder vorm te geven.

Betrek studenten bij het bedenken van creatieve oplossingen

JOB heeft daarnaast aangedrongen om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen in het inrichten van het onderwijs. Een manier waarop dit bijvoorbeeld zou kunnen gebeuren is door een gedeelte van de stage op school plaats te laten vinden. Hierdoor hoeven mbo-studenten gemiddeld gezien minder aanwezig te zijn op de stageplek, waardoor een gedeelte van het tekort aan stageplekken kan worden ingeperkt.

Het is essentieel dat de input van studenten en studentenraden wordt meegenomen in de manier waarop het onderwijs wordt ingericht. Instellingen worden de komende tijd aangespoord om dit te doen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een handreiking om scholieren en studenten in de medezeggenschap te ondersteunen in het gebruik van hun instemmingsrecht op het onderwijsaanbod, om het onderwijs toekomstbestendig te houden.

De volgende afspraak tussen Premier Rutte en Coalitie-Y op het Catshuis vindt begin september plaats.

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie: voor vragen omtrent dit persbericht kunt u contact opnemen met Noah Hajji, voorzitter JOB: 06-15960114

 

Back To Top