Skip to content

8 november, actie spoorcollege!

Op 8 november voeren wij samen met de LSVb actie! Waarom? Omdat het kabinet plannen maakt om de Ov-studentenkaart in de huidige vorm af te schaffen. Dit brengt gevolgen met zich mee, voor iedereen! Studenten worden opgezadeld met hoge kosten en beperkt in de keuzevrijheid voor studie en stage. OV-bedrijven zien hun reizigersopbrengsten flink dalen. Het gevolg: lijnen verdwijnen en het openbaar vervoer wordt duurder voor heel reizend Nederland. Uit protest rijdt er op 8 november een speciale trein  door Nederland. In de trein worden activiteiten georganiseerd en nogmaals het brede belang van de OV- studentenkaart aangekaart. JOB pleit voor een Ov-studentenkaart voor alle mbo-studenten!

De afschaffing van de Ov-studentenkaart heeft grote gevolgen voor mbo-studenten.  Het afschaffen van de Ov-studentenkaart jaagt studenten flink in de kosten. Studenten zullen er per maand veel extra geld kwijt zijn. Wanneer studenten hun ov-kaart verliezen gaan ze er gemiddeld €1.059* per jaar op achteruit. De hoge kosten dwingen studenten te kiezen voor een studie of stage dichtbij huis. Dit beperkt de keuzevrijheid voor veel studenten en bemoeilijkt de voortgang tijdens de studie. Uit onderzoek (Ecorys, 2010) blijkt dat (minderjarige) mbo-student nu gemiddeld ruim 20 kilometer moeten reizen om bij de onderwijsinstelling te komen. Daarnaast overwegen veel studenten om niet meer voor een vervolgstudie te kiezen. Bij 29% van de studenten zijn de reiskosten een afweging in de opleidingskeuze. Het vinden van een stage is steeds lastiger, JOB krijgt signalen dat studenten steeds verder moeten reizen voor een stageplaats. Daarnaast moeten veel studenten ver reizen omdat zij specialistische opleidingen volgen die niet altijd om de hoek te vinden zijn. Met het  afschaffing van de OV-studentenkaart staat de toegankelijkheid van het onderwijs op het spel!!

Meer informatie over onze actie is te vinden op:
http://spoorcollege.nu Bereken hier ook jouw jaarlijkse reiskosten zonder Ov-studentenkaart

Onderzoek naar de reisbehoefte van minderjarige MBO deelnemers. http://www.ecorys.nl/contents/uploads/factsheets/176_1.pdf

*Cijfers komen uit het rapport dat Stuurgroep Studentenkaart door onderzoekbureaus Panteia en Significance liet opstellen.

Back To Top