Skip to content

Aandacht voor kwaliteit in het mbo

Mbo-instellingen hebben meer aandacht voor kwaliteit van het onderwijs. Waar voorgaande jaren instellingen nog vooral bezig waren met de verbetering van de onderwijskwaliteit concludeert de Onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs dat kwaliteit nu verankerd is in het onderwijs. De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is blij met deze vooruitgang maar vindt dat er meer aandacht moet zijn voor kwetsbare jongeren, de financiële problemen bij mbo-instellingen en kwaliteitsborging van de examinering.

De Onderwijsinspectie toont aan dat er een strengere selectie plaatsvindt bij aanvang van mbo-studenten. Dit zorgt voor betere plaatsing van studenten maar tegelijkertijd vindt er uitsluiting plaats. Door strikt te selecteren is er minder ruimte voor laatbloeiers, studenten met een taalachterstand en andere kwetsbare studenten. “In het mbo is er een grote groep kwetsbare jongeren. Dit vereist maatwerk en een soepele omgang van opgestelde regels, juist voor deze groep”, aldus voorzitter Michiel Steegers. “Onderwijs is er om je te ontwikkelen. Een goed intakebeleid moet naar ons idee zorgen voor betere studiekeuze met trajecten op maat en niet selectie aan de poort.”

Voor een derde jaar op rij constateert de Onderwijsinspectie dat examencommissies de examenkwaliteit niet kunnen waarborgen. Bij maar liefst 40% van de opleidingen is dit het geval. Michiel Steegers kan niet geloven dat het na drie jaar nog steeds niet op orde is. “Samen met de inspectie hebben we al meerdere malen onze zorgen geuit. Ik vind het bedroevend om te merken dat we drie jaar later dezelfde problemen moeten constateren.”

Dezelfde opmerking valt ook te maken voor de financiële problemen bij mbo-instellingen. Nog steeds staan zeven mbo-instellingen onder financieel toezicht. Hetzelfde aantal als vorig jaar. De Onderwijsinspectie merkt op dat het opvallend vaak gaat om instellingen waarbij het bestuur weinig focus heeft voor onderwijskwaliteit en de publieke taak van de instelling. Een gebrek aan professionaliteit en continuïteit staat kwaliteitsverbetering in de weg.

“Volgens ons biedt de Staat van het Onderwijs concrete handvatten aan mbo-instellingen om het onderwijs te verbeteren. De inhaalslag die de afgelopen jaren gemaakt is in het mbo biedt hoop voor de toekomst”, zegt Michiel Steegers.

Back To Top