Skip to content

Aanpak coronavirus in het mbo

De Nederlandse overheid heeft een aantal maatregelen genomen tegen het COVID-19 virus (Coronavirus). Dit heeft ook gevolgen voor het mbo-onderwijs. In maart kwam een eerste ‘Servicedocument’ uit met de aanpak voor het mbo. Inmiddels zijn er meer afspraken gemaakt. Bekijk hier het Servicedocument met alle afspraken. Geel gemarkeerd zijn de onderdelen die nieuw/aangepast zijn sinds de vorige versie. De afspraken gelden in ieder geval tot 20 mei. Informatie voor diplomering vind je hier.

Begrijp je iets niet (helemaal), neem dan contact met ons op!

Thema’s die aan bod komen in het Servicedocument COVID-19 / Servicedocument Coronavirus mbo zijn: Invulling afstandsonderwijs algemeen, Uitzondering afstandsonderwijs, Beroepspraktijkvorming BBL, Beroepspraktijkvorming BOL, Diplomeren en examineren, Instellingsexamens, Centrale examens, Aanmelddatum, BSA, Doorstroom naar vervolgonderwijs, In beeld houden en ondersteunen van (kwetsbare) studenten, Omgang met verzuim, Starten met nieuwe kwalificatiedossiers, Vavo, Educatie, Inburgering, Toelatingsonderzoek naar taalniveau en Staatsexamen Nt2, Financiële effecten, Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, Medezeggenschap, Extern toezicht

Back To Top