Skip to content

Actie spoorcollege: weinig maatschappelijk draagvlak voor afschaffen OV-studentenkaart

Studenten
Na vertrek van Den Haag Holland Spoor opende Michiel Steegers voorzitter van JOB de dag. “Nu al blijkt uit onderzoek dat 29% van de minderjarige mbo’ers zijn studiekeuze laat afhangen van reiskosten. Als studenten voor een andere opleiding gaan kiezen die dichterbij huis is, zitten er meer studenten op een opleiding die ze niet écht willen en zijn minder gemotiveerd. Een van de belangrijkste redenen van schooluitval is dat studenten op een opleiding zitten die ze eigenlijk toch niet willen doen” (onderzoekROA). Michiel Steegers benadrukte hiermee nogmaals het belang van keuzevrijheid voor een student. Robert tromp lid van de CSR Noorderpoort ging in zijn speech tussen Utrecht en Amsterdam nogmaals in op het feit dat het afschaffen veel financiële nadelen met zich meebrengt voor studenten en waarom Den Haag moet afzien van deze plannen. Marco Wubben student aan de opleiding machinist Railvervoer (ROC van Amsterdam) gaf een voorbeeld van een medestudent die elke dag vanuit Hoogeveen naar Amsterdam moet reizen. “De railopleiding zit maar op twee plekken in het land, hij heeft geen keuze, zonder de OV-studentenkaart zou hij deze opleiding niet volgen vertelde hij. De vraag naar mensen in deze sector is nog steeds groot, het is daarom jammer als hij de opleiding niet meer zou kunnen volgen”. Marco Wubben vertelde vol enthousiasme wat hij allemaal leert tijdens zijn opleiding, een trein was hiervoor natuurlijk het ideale podium. Katinka Slump onderwijsjurist benadrukte tussen het traject Amsterdam-Leiden dat de toegankelijkheid van het onderwijs voor iedereen gewaarborgd moet blijven. “En het wordt ook tijd voor het opnemen van recht op onderwijs in de Nederlandse grondwet. De hoge kosten voor het toegang tot het onderwijs is de rekening van het schaalvergrotingsbeleid op het MBO en profilering in het Hoger onderwijs”.

Marco Wubben, student ROC Amsterdam vertelt over zijn studie machinist/railopleiding en de gevolgen voor hem en zijn medestudenten.

Politiek
Kamerleden van verschillende partijen gingen met elkaar en andere organisaties in debat in de politieke coupé. Veel politieke partijen zijn van mening dat de OV-studentenkaart behouden moet blijven, bijvoorbeeld Michel Rog van het CDA die ook aanwezig was. Mohammed Mohandis van de PvdA en Pieter Duisenburg (VVD) van de regeringspartijen gingen ook mee en gingen in gesprek, zij hadden het over de alternatieven voor de OV-studentenkaart. Dit resulteerde in veel kritische vragen van Studenten en onderwijsinstellingen. Ook het ID-college mengde zich in de discussie.  In de coupé beroepsonderwijs, ging het er tussen Rotterdam en Utrecht niet minder fel aan toe. De politieke jongerenorganisaties Dwars, ROOD en JS gingen met elkaar in debat. Vooral de eerste twee organisaties spraken zich fel uit tegen de afschaffing van de huidige OV-studentenkaart.

Politieke Jongerenorganisaties Dwars, ROOD en JS in debat over de OV-studentenkaart

Vakbonden
Marjelle Boorsma van FNV Jong benadrukte het belang van bereikbare stageplaatsen. Veel studenten moeten steeds verder reizen om een stageplek te vinden. Dit sluit aan bij de bevindingen van JOB, studenten krijgen daarnaast ook steeds minder vaak een reiskostenvergoeding van de werkgever. Roel Berghuis van FNV spoor benadrukte de afname van werkgelegenheid in de sector. Hij benadrukte dat veel OV-bedrijven ook niet blij zijn met de bezuinigingen. Manu Lageirse van Veolia stapte deze dag ook niet voor niets in de trein.  FNV Spoor en FNV Jong sloegen de handen ineen aan het einde van de dag. Zij uitte in 6 fundamentele bezwaren kritiek op de plannen. Samen roepen ze PvdA minister Jet Bussemaker op om de plannen van tafel te halen!

Roel Berghuis, FNV Spoor aan het woord

Onderwijsinstellingen
Thom de graaf voorzitter van de vereniging van hogescholen benadrukte de hoge kosten voor doorstromers van mbo naar hbo “Het zou een grote verarming zijn als talentvolle mbo’ers afhaken voor het hbo, alleen vanwege het geld. Dat is in strijd met de emancipatie binnen het onderwijs, waardoor de afgelopen decennia juist meer jongeren konden gaan studeren. Studenten mogen niet de dupe worden van alleen het feit dat ze toevallig ouders hebben met een kleinere beurs.”. Jan van Zijl voorzitter van de MBO raad sloot de dag af, in een overvolle coupé had hij een kort en krachtige speech met als belangrijkste boodschap: “Wij staan volledig achter jullie actie en delen jullie mening”.

Tot slot
Jorien Janssen sloot namens LSVb en JOB doormiddel van een omroepbericht in de trein de actie af: “Uit alle hoeken van de samenleving hebben mensen en organisaties vandaag laten horen dat zij het niet eens zijn met deze bezuiniging. Het signaal dat wij vandaag hebben afgegeven is niet onopgemerkt gebleven. Vandaag is de eerste stap gezet voor een breed tegengeluid! Neem mee wat je vandaag hebt gehoord”. Wij willen alle studenten en organisaties bedanken voor de steun en organisatie!

Back To Top