Skip to content

Actie tegen kansenongelijkheid hoger onderwijs

Vandaag voeren LSVb, LAKS, DWARS, CDJA, ROOD, FNV Jong, JOB, ISO, LKvV, SOM, LOF, NJR, Perspectief, Nederlandse Dove Jongeren, P!nk en andere jongeren- en studentenorganisaties actie tegen de kansenongelijkheid die is ontstaan door het leenstelsel. Uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) blijkt dat studenten met een functiebeperking, mbo’ers en eerste generatiestudenten dit jaar in mindere mate zijn ingestroomd in het hoger onderwijs.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de gevolgen van het leenstelsel. Daarom staan de studentenorganisaties om 12:00 klaar voor deze ludieke actie, met een rode loper en een stormbaan op de Lange Vijverberg in Den Haag. De stormbaan staat symbool voor de hindernissen die veel studenten ervaren door het leenstelsel, de rode loper symboliseert de brede toegankelijkheid die gewenst is voor studenten. LSVb-voorzitter Stefan Wirken, “De kansenongelijkheid die door het leenstelsel ontstaat in het hoger onderwijs moet een halt toe worden geroepen”.

Studenten met laagopgeleide ouders en mbo’ers, kiezen minder vaak voor een studie in het hoger onderwijs. Uit het onderzoek van het ministerie van OCW blijkt dat meer dan 40% van de mbo’ers niet doorstroomt vanwege financiële redenen. Daarnaast zijn studenten met een aanvullende beurs er financieel ook flink op achteruit gegaan. De aanvullende beurs is weliswaar verhoogd, maar compenseert bij lange na niet het wegvallen van de basisbeurs.

De studentenorganisaties pleiten daarom voor een verhoging van de aanvullende beurs. De aanvullende beurs moet verhoogd worden zodat ook studenten met minder rijke ouders kunnen gaan studeren.

In het hoger onderwijs is de instroom van studenten met een functiebeperking ook fors gedaald. Dit komt doordat zij financieel hard zijn geraakt. Niet alleen is de basisbeurs afgeschaft, ook hebben studenten met een functiebeperking geen recht meer op een extra jaar beurs ter waarde van €3433,80. In plaats daarvan krijgen zij na het afstuderen een kwijtschelding van €1.200. Ook werd de Wajong studieregeling afgeschaft en vervangen door de studietoeslag die per gemeente verschilt van 42 tot 340 euro per maand.

De studentenorganisaties pleiten voor een vaste aanvullende beurs voor studenten met een functiebeperking. Door de invoering van het leenstelsel en het afschaffen van de Wajong-uitkering worden studenten met een functiebeperking hard geraakt, de minister moet nu actie ondernemen om het hoger onderwijs voor hen toegankelijk te maken.

Back To Top