Skip to content

Actieve inbreng van studenten op het mbo-diner

Op maandag 9 september was de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs in de Hermitage te gast bij het derde jaarlijkse mbo-diner. De actieve inbreng van studenten, bestuurders, beleidsmakers en betrokkenen uit onderwijs èn bedrijfsleven weerspiegelde de betrokkenheid op en enthousiasme voor goede onderlinge samenwerking. Zo vroeg minister Jet Bussemaker (OCW) de studenten “de komende maanden om tegengeluid met argumenten over het mbo”. JOB voorzitter Michel Steegers pakte deze handschoen meteen op. En op de oproep van keynote speaker en SER voorzitter Wiebe Draijer voor meer ondernemerschapsonderwijs op de scholen kon SBB vicevoorzitter Jan van Zijl in zijn slotwoord antwoorden dat dit gaat gebeuren. Dat belooft wat voor komend jaar. De 200 aanwezigen discussieerden tussen de gangen door over twee stellingen; het was goed om te zien dat er veel studenten aanwezig waren die actief meededen in de discussie.

Back To Top