Skip to content

Bezuinigingen ondoordacht: Studenteninspraak in het gedrang

De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen die minister Bussemaker heeft aangekondigd op de subsidies aan JOB en andere onderwijsbelangenorganisaties. JOB vertegenwoordigt al 15 jaar de stem van ruim 550.000 mbo-studenten op landelijk niveau en is de enige organisatie die opkomt voor de rechten van deze student. Voorzitter Preston Henshuijs: “De minister neemt een ondoordachte beslissing terwijl structurele problemen in het mbo blijven bestaan.” Het is daarom belangrijker dan ooit dat de mbo-student wordt gehoord.

De kwaliteit van het onderwijs in het mbo is nog altijd niet op orde. Dit is niet alleen gebleken uit het recent verschenen onderzoek van de onderwijsinspectie, maar blijkt ook uit de dagelijkse stroom aan klachten die bij JOB binnenkomen. De structurele bezuiniging waar JOB mee te maken krijgt, beperken de mogelijkheden om veelvoorkomende problemen landelijk onder de aandacht te brengen.

Daarnaast ondersteunt JOB studentenraden om hun wettelijk verankerde taken goed uit te kunnen voeren. Recentelijk heeft de minister voorgesteld om deze vastgelegde rechten uit te breiden. Deze uitbreiding biedt studenten concrete handvatten om de onderwijskwaliteit op hun school te verbeteren. Dit vergt wel meer van hen, waardoor de noodzaak om studentenraden te trainen en ondersteunen alleen maar groter is geworden. “Er moet nu meer gebeuren met minder middelen. Dat staat lijnrecht tegenover de eerdergenoemde uitbreiding van de studenteninspraak,” aldus Henshuijs.

JOB vraagt zich af of de minister zich beseft wat de consequenties zijn voor mbo-studenten. Met minder middelen kan JOB logischerwijs minder activiteiten uitvoeren, waarmee de positie van de mbo-student in het geding komt.

Back To Top