Skip to content

Bussemaker zet brief rekentoets naar eigen hand

Minister Bussemaker veronderstelt in een interview met NRC Handelsblad van 28 januari jongstleden dat Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) voor de rekentoets is. Dit terwijl we in ons persbericht van 22 januari vroegen om beter rekenonderwijs. We stelden daarbij niet dat deze verbetering wordt behaald door invoering van een rekentoets.

We willen de minister aanspreken op haar verantwoordelijkheid om scholen aan te pakken die hun taken verwaarlozen wanneer het de organisatie van goed rekenonderwijs aangaat. Er zijn voorbeelden van scholen die al jaren bezig zijn om hun rekenonderwijs te verbeteren en die daarmee ook resultaten boeken. Daar tegenover staan echter ook nog scholen – of soms afdelingen van scholen – die het uitstel van opname van de rekentoets in de zak- en slaagregeling hebben opgevat als motivatie om niet aan de slag te gaan. Dat is waar wij over vallen en wat we bij de minister en de leden van de Kamercommissie onder de aandacht willen brengen.

Wij zien de belangrijkste oplossing in controle op en sancties voor scholen die zich onvoldoende inspannen om hun rekenonderwijs op orde te brengen. Dat studenten daarvoor ook een inspanning moeten verrichten is helder, maar daarin moeten zij wel gesteund worden vanuit de school. Totdat dit systeem werkt en alle studenten adequaat onderwijs krijgen kunnen zij dus niet afgerekend worden met een rekentoets en zijn wij dan ook tegenstander van opname van de rekentoets in de zak- en slaagregeling.

Back To Top