Skip to content

JOB Certificaat

Het JOB-certificaat is in de wereld gekomen om de kwaliteit van studentenraden te meten en te belonen. Het certificaat geeft JOB signalen over de kwaliteit en kan ondersteuning bieden waar mogelijk.

Om het uitdelen van dit certificaat eerlijk te laten verlopen, zal de ondersteuningscommissie samen met de portefeuillehouder medezeggenschap bepalen of een studentenraad wel of geen certificaat krijgt. De beoordelingen zullen anoniem gemaakt worden.

Aanvragen
Het certificaat aanvragen kan tweemaal per jaar. Er is een aanvraagronde in september en in februari. Wanneer een studentenraad het certificaat niet heeft gekregen in september, krijgen zij een halfjaar de kans om zichzelf te verbeteren om alsnog het certificaat van dat betreffende jaar te behalen.

Download hier het aanvraagformulier

Beoordelen
JOB heeft sinds 2019 een ondersteuningscommissie. Deze ondersteuningscommissie beslist mee bij het uitreiken van het certificaat. De gegevens van de aanvraagformulieren blijven geheim. Wanneer een studentenraad niet voldoet aan de voorwaarden voor het certificaat, dan krijgt deze studentenraad tips en handvatten mee, om de kwaliteit van de studentenraad te verbeteren. Het certificaat zal ieder jaar opnieuw worden uitgereikt aan studentenraden, mits zij wederom voldoet aan de voorwaarden.

Meerjarig traject
Om de kwaliteit te waarborgen en vanwege de snelle doorloop binnen de studentenraden, wordt het certificaat ieder jaar opnieuw aan studentenraden erkent met steekproef controles. Dit kan door middel van informatieaanvragen, bezoeken op locatie of gesprekken op het JOB-kantoor.

Daarnaast wordt er iedere twee jaar gecontroleerd op relevantie van de informatie in het certificaat. Indien nodig wordt het certificaat aangepast of aangevuld met actuele informatie.

Aanmeldformulier JOB certificaat

    Back To Top