Skip to content

Coalitie-Y presenteert manifest

Jongerenbeweging Coalitie-Y krijgt brede politieke en maatschappelijke steun

Manifest vandaag aangeboden aan premier Rutte

Jongerenbeweging Coalitie-Y krijgt brede steun voor haar oproep om te komen tot een samenleving waarin recht wordt gedaan aan iedere generatie en de druk van de prestatiemaatschappij wordt doorbroken. Aan de vooravond van Prinsjesdag publiceert Coalitie-Y tien voorstellen om de druk op jongeren weg te nemen.

Politieke partijen ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, SGP, Denk,  PvdD en 50PLUS committeren zich aan generatieproof beleid. Ze zullen zich ondermeer sterk maken om een basisbeurs in te voeren, jongeren toegang te bieden tot de woningmarkt, jongeren meer zekerheden te bieden op de arbeidsmarkt en te zorgen voor een generatietoets en inspraak bij de kabinetsformatie.

Coalitie-Y krijgt vandaag ook steun van diverse maatschappelijke organisaties die de doelen onderschrijven. Mark Rutte neemt het manifest vanavond in ontvangst. Voorafgaand is er een bijeenkomst met jongeren en politiek leiders om te spreken over beleid dat rekening houdt met de volgende generaties. Een andere manier van denken over beleid en jongeren is noodzakelijk.

De jongeren, maatschappelijke organisatie en politieke partijen verbonden in Coalitie-Y hopen dat nog vele anderen zich de komende tijd zullen scharen achter het doel om jongeren in Nederland meer perspectief te bieden. Binnen enkele maanden zal Coalitie-Y een bijeenkomst met jongeren en politici organiseren waarbij jongeren input kunnen geven voor de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Zo kunnen jongeren meedenken over het Nederland waarin we elkaar rust en ruimte bieden en waarin jongeren hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Coalitie-Y is een initiatief van NJR, CNV Jongeren, ISO, LSVb, JOB, PerspectieF samen met de ChristenUnie en tv presentator Tim Hofman.

Ondertekenaars:

(Jongeren)organisaties
Landelijke Kamer van Verenigingen
Plattelandsjongeren
AEGEE
Studenten voor Morgen
University College Student Representatives of the Netherlands
Integrand
Studentenplatform Nederland Stip
Stichting Time Out
YouthforClimate
Jonge Klimaatbeweging
Studentenvakbond AKKU
VIDIUS Studentenunie
ASVA Studentenunie
SPS-NIP
Haagse Studentenvakbond
IMFSA-NL
FNV Jong
Verus
FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief
MBO Rijnland
Dwars
ROOD
PINK!
Oppositie
SGPJ
PerspectieF
CNV Jongeren,
ISO
LSVb
JOB
NJR

Politieke Partijen

GroenLinks
SP
PvdA
ChristenUnie
Partij voor de Dieren
SGP
DENK
50PLUS

NOOT VOOR DE REDACTIE:

– Om 17.00 uur komen de jongerenorganisaties en politieke partijen bij elkaar in café Millers (Plein 8, Den Haag). Een aantal Kamerleden en jongeren zullen daar spreken tussen 17.00 en 17.30 uur.

Media zijn welkom hierbij aanwezig te zijn. Jongeren en politici zijn beschikbaar voor interviews. Aanmelding is gewenst.

Aansluitend vertrekken de jongeren naar het ministerie van Algemene Zaken waar premier Rutte om 18.00 uur het manifest in ontvangst neemt.
– Aanmelding voor de jongerenbijeenkomst en andere informatie over Coalitie-Y via Gerrit van den Berg, g.vdberg@tweedekamer.nl, 06-23979551
– het manifest is toegevoegd in de bijlage
– meer informatie is te vinden op www.coalitie-Y.nl

Back To Top