Skip to content

Doorstroomproblemen mbo-hbo

Ben jij één van de studenten die op het laatste moment niet kon afstuderen omdat bleek dat je het centraal examen Nederlands opnieuw moet maken? En had je je al aangemeld op een hbo-instelling en dreig je nu niet te kunnen beginnen in september? Lees dan snel verder!

Het probleem
Op een aantal mbo-scholen is sprake van een probleem rond de diplomering van mbo-4 studenten. Het betreft studenten die in 2013-2014 het pilotexamen Nederlands 3F (lezen en luisteren) hebben gedaan en hier lager dan een 5,5 voor hebben gescoord. Deze studenten willen in schooljaar 2014-2015 diplomeren en staan gemiddeld een voldoende voor Nederlands (ofwel voldoen aan de slaag-zakregeling).

Er is echter wettelijk bepaald dat in 2013-2014 voor het pilotexamen Nederlands 3Fminimaal een 5,5 gescoord moet zijn om dit cijfer te mogen gebruiken voor de diplomering in 2014-2015. Het eerstvolgende afnamemoment van Nederlands 3F is half september. Studenten die door willen naar het hbo komen nu in de problemen.

De vraag
Mogen hbo-instellingen de studenten toch toelaten, ondanks het feit dat er na 1 september (maar voor 1 oktober) wordt gediplomeerd?

Het antwoord
In principe moet een aspirant-student vóór 1 september zijn mbo/vo-diploma hebben gehaald om aan een hbo-opleiding te kunnen beginnen. Een hogeschool mag studenten die dan nog geen diploma hebben weigeren, maar mag ook beslissen deze studenten toch toe te laten. De hbo-instelling kan nadere regels vaststellen m.b.t. hoe zij omgaan met deze studenten. Dat kan op verschillende manieren: centraal of decentraal, in studentenstatuut of inschrijfreglement of soms in de OER. Vanuit DUO is er geen deadline voor het verwerken van inschrijvingen. NB: voor loting-studies hanteert DUO wel 15 september als uiterste datum!

Conclusie
Het is dus afhankelijk van hoe hbo-instellingen het zelf hebben geregeld.  Studenten wordt aangeraden om te zorgen dat hun mbo-instelling zo snel mogelijk contact opneemt met de hogescho(o)l(en) waar zij willen gaan studeren om hierover afspraken te maken. Voor dit soort bijzondere gevallen zou een uitzondering gemaakt moeten kunnen worden!

Back To Top