Skip to content

‘Een stilteruimte op een onderwijsinstelling voor iedereen!’ eisen LAKS en JOBmbo

Dinsdag 4 juli 2023 overhandigden o.a. LAKS en JOBmbo het manifest ‘Stilteruimtes ter bevordering van het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid op onderwijsinstellingen’ aan de Tweede Kamercommissie OCW. LAKS en JOBmbo ondertekenen dit manifest samen met de LSVb, ISO, STIP, MSA Nederland en Ieder(in).

Stilteruimtes voorzien in een belangrijke ondersteuningsbehoefte van verschillende groepen scholieren en studenten. Het LAKS en JOBmbo vinden het daarom belangrijk dat onderwijsinstellingen stilteruimte(s) aanbieden waar leerlingen zich terug kunnen trekken. Of dit nu gaat om even tot rust komen, om het gebed te verrichten of te mediteren. “Het is belangrijk dat een school een inclusieve plek is, waar alle leerlingen terechtkunnen met hun verschillende behoeften,” aldus Rafke Hagenaars, voorzitter van het LAKS.

Hoewel een aantal onderwijsinstellingen al één of meerdere stilteruimtes beschikbaar heeft, zijn ze vaak niet voor elke leerling of student toegankelijk. Zo mogen leerlingen en studenten op de ene school het gebed niet verrichten in een stilteruimte of is een stilteruimte soms niet prikkelarm of rolstoeltoegankelijk. Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen met leerlingen en studenten in gesprek gaan over wat hun behoeften zijn, om daar vervolgens naar te handelen. “Studenten weten zelf het beste hoe zij een stilteruimte willen inrichten, dus betrek ze!” zegt Miray Özügüzel, voorzitter van JOBmbo.

Inclusieve voorzieningen, waaronder een stilteruimte, zorgen ervoor dat een onderwijsinstelling voor iedereen een toegankelijke en fijne leeromgeving is. Dit draagt bij aan een (sociaal) veilig onderwijsklimaat en aan het welzijn van leerlingen en studenten.

Back To Top