Skip to content

Eindelijk meer informatie rekentoets

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is blij dat het ministerie van OCW eindelijk meer duidelijkheid geeft over de centrale examens taal en rekenen. De steeds wisselende regelgeving zorgt ervoor dat er cruciale fouten worden gemaakt op scholen, waar studenten vervolgens de dupe van zijn. Daarnaast zijn er veel vragen over de examens van ouders en studenten. Voorzitter Nicky Nijhuis: “Onze telefoonlijn staat roodgloeiend, maar tot nu toe moesten wij veel studenten teleurstellen. Nu is het van belang dat er helder gecommuniceerd wordt naar iedereen.”

Al in april vroegen wij in het rapport van de JOB-rekentour om heldere communicatie van de regelgeving op alle niveaus. Dat is van groot belang: geen student mag zakken vanwege fouten van de school.

Vanaf volgend schooljaar gaat het rekenexamen definitief bepalen of studenten op niveau 4 hun diploma wel of niet halen. Tot voor kort was het echter nog onduidelijk wat je op termijn precies voor cijfer moet halen om te slagen, of je kan compenseren met andere generieke vakken en wat de mogelijkheden zijn voor studenten met dyscalculie en ernstige rekenproblemen. Met name die laatste groep is veel te lang in onzekerheid gelaten.

Daarnaast krijgen wij klachten over examencommissies die zelf niet goed weten wat de huidige diploma-eisen zijn. Er zijn studenten die onterecht een vrijstelling hebben gekregen voor een examen, studenten die een verkeerd examen hebben gemaakt en studenten die helemaal geen examen hebben gemaakt. Gevolg: geen diploma en dus ook geen vervolgopleiding in september. Wat ons betreft is dit onacceptabel, alle examencommissies dienen voor de start van volgend schooljaar volledig op de hoogte te zijn van de eisen. Gelukkig gaat er nu eindelijk vanuit het ministerie flink ingezet worden op de communicatie, in samenwerking met ons maar ook rechtstreeks naar de scholen.

Bekijk hier de kamerbrief van Jet Bussemaker.

Back To Top