Skip to content

Eindelijk OV-kaart voor alle mbo-studenten

Vanmiddag is bekend geworden dat de OV-jaarkaart intact blijft en er een kaart komt voor alle mbo’ers (vanaf 1 janauri 2017). Michiel Steegers: “Na bijna 20 jaar lijkt er een einde te komen aan het onrecht. Eindelijk krijgen minderjarige mbo’ers nu ook een studentenreisproduct. Nu nog het leenstelsel van tafel”.

JOB voert al sinds 1998 actie voor een kaart voor alle mbo-studenten. In november voerde JOB nog samen met LSVb, 30 andere organisaties en ruim 20 studentenraden uit het mbo actie door met een speciale trein het land door te reizen. In het verleden heeft JOB ruim 17.000 handtekeningen opgehaald voor uitbreiding van de OV-studentenkaart binnen het mbo.

Michiel Steegers: “Bijna iedereen was het er eigenlijk wel over eens dat ook minderjarige mbo’ers een kaart moeten krijgen. Maar hoe vanzelfsprekend dit ook klinkt, we hebben er lang op moeten wachten en jaren voor moeten knokken”.  JOB heeft krijgt al jaren vele e-mails en brieven van ouders en studenten die in de problemen komen door de hoge reiskosten. Mooi dat aan deze financiële onzekerheid nu een einde komt. De keuzevrijheid  voor een opleiding moet niet worden belemmerd door zoiets als reiskosten.

JOB  maakt zich nog wel grote zorgen over de studenten die doorstromen van mbo naar hbo.  Ook voor die doorstromers blijven wij ons inzetten en blijft JOB zich uitspreken tegen het leenstelsel.   Door te bezuinigen op de bureaucratie in het onderwijs kan ook veel geld worden vrijgemaakt Studenten worden nu onevenredig hard geraakt door de bezuinigingsmaatregelen in het onderwijs. Hierdoor komt de toegankelijkheid van het onderwijs op het spel te staan. (Het leenstelsel zal alleen worden ingevoerd in het hoger onderwijs)

De regeling voor onvindbare of weigerachtige ouders die niet willen of kunnen bijdragen aan je studie blijft behouden.

Back To Top