Skip to content

Erkenning voor mbo’ers: in naam, geld en certificaten

JOB is blij met het wetsvoorstel dat vandaag wordt gepubliceerd. Hierin is opgenomen dat mbo’ers ook in de wet studenten worden genoemd. Deze erkenning is voor mbo’ers belangrijk. Verder zijn twee andere belangrijke punten in de wet opgenomen die ook erkenning uitspreken voor mbo’ers. Ten eerste het mbo-studentenfonds, dit fonds is voor studenten die vertraging oplopen tijdens hun studie. Deze regeling bestond al in het hbo, maar nu kunnen ook in het mbo studenten vergoeding krijgen voor hun inzet in de studentenraad of wanneer ze langere tijd ziek zijn. Uit dit fonds komt ook geld voor minderjarige studenten die hun schoolkosten niet kunnen betalen. Ten tweede komt er een verklaring voor studenten die uitvallen voordat ze een diploma krijgen en onder de 23 jaar zijn. Zo wordt er toch erkenning gegeven voor de onderdelen die wél zijn behaald, wat helpt wanneer ze weer willen instromen of op zoek zijn naar een baan.

Goede informatievoorziening
Het is belangrijk is dat deze nieuwe informatie ook goed wordt gecommuniceerd naar de studenten. Mbo’ers moeten wel weten dat ze terecht kunnen bij het mbo-studentenfonds, of dat het mogelijk is een certificaat te ontvangen. Te vaak nog zijn er mooie regels, maar weet de student niet dat deze bestaan en waar ze dan terecht kunnen.

Back To Top