Skip to content

Gecontroleerde sluiting ROC Leiden

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) heeft grote twijfels bij de plannen om het ROC Leiden te ontmantelen. De minister doet ROC Leiden in de uitverkoop. Door opleidingen te verkopen aan onderwijsinstellingen in de regio moet er een kleiner ROC Leiden overblijven met een specifiek onderwijsaanbod. ‘Wij hebben serieus onze bedenkingen bij het nieuwe voorstel’, aldus voorzitter Nicky Nijhuis. ‘We willen concreet weten waar we aan toe zijn. Niet alleen de studenten, maar ook de ouders willen die duidelijkheid.’

Bij de andere drie instellingen in de regio raken opleidingen al vol. Terwijl het aantal aanmeldingen bij het ROC Leiden flink daalt. In het NRC van 16 juni is te lezen dat het ROC Leiden tot nu toe 30% minder aanmeldingen heeft. Wanneer studenten niet terecht kunnen bij mbo-instellingen in de regio worden ze gedwongen bij de overgebleven opleidingen van ROC Leiden onderwijs te volgen. Zonder dat zij weten wat de bestaanszekerheid en toekomst is van de instelling. Een meer gedetailleerd herstelplan voor ROC Leiden, waarover ook de inspectie een oordeel zal geven, verwacht de minister pas aan het einde van 2015. JOB is van mening dat dit veel te laat is. Hoe meer studenten nu de mbo-instelling de rug toekeren, des te moeilijker ROC Leiden van de ondergang te redden valt.

Voor 1 juli wil de minister 18 miljoen overmaken naar het ROC Leiden. De overige 22 miljoen wordt slechts verstrekt als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. ROC Leiden moet samenwerken in de regio, zorgen voor overdracht en uitwisseling van opleidingen en een plan presenteren waarin ze aangeven hoe ze de kwaliteit van het onderwijs weer op peil gaan brengen. Gebeurt dit niet dan gaat ROC Leiden alsnog failliet. Ze schuift hiermee de verantwoordelijkheid af op de regio. En de bestaanszekerheid van de opleidingen valt en staat bij de welwillendheid van de mbo-instellingen in de regio.

JOB vindt het jammer dat de minister niet spreekt over opleidingsgaranties of diplomagaranties. Daarnaast heeft het overhevelen van opleidingen tot gevolg dat er schaalvergroting gaat plaatsvinden op opleidingsniveau. Wij vinden dat niet wenselijk.

JOB ziet geen allesomvattende oplossing . Wij willen dat het studentenbelang centraal staat. Een doorstart lijkt de meest voor de hand liggende keuze maar zal op de lange termijn geen stand houden. Zoals JOB heeft aangegeven in de RTL Nieuws uitzending van 17 juni, zien wij een mogelijkheid voor een gecontroleerde sluiting van het ROC Leiden. Een dergelijke sluiting stelt de instelling in staat om aan hun contractvoorwaarden, geschreven in de huurovereenkomst geldend tot 2018, te voldoen en op een normale, gecontroleerde wijze hun medewerkers en studenten uit dienst te laten gaan. Een toelatingsstop zal moeten worden ingevoerd zodat nieuwe studenten niet meer kunnen instromen. Daarnaast zullen er diplomagaranties en compensaties gegeven moeten worden aan studenten en een goede regeling voor docenten. In deze situatie hebben de huidige studenten de mogelijkheid om hun studie te behalen en tot de arbeidsmarkt toe te treden en/of door te studeren met een waardevol diploma in hun bezit.

De JOB is van mening dat een gecontroleerd uitstroomtraject een looptijd zal hebben van 4 jaar, zodat iedere student, ongeacht zijn/haar cohort, de mogelijkheid heeft tot examineren en zelfs doubleren. De regio en haar omliggende colleges hebben hierdoor de kans om te anticiperen op de toename in studenten voor de toekomst. Daarnaast kan ROC Leiden  in deze periode structureel en intensief overleg voeren met de regio om de overdracht van kennis, middelen en medewerkers in goede orde te laten verlopen.

Back To Top