Skip to content

Gelijke kansen in het mbo, er valt nog veel te winnen

JOB deed afgelopen november, tijdens de JOB Tour, onderzoek naar gelijke kansen in het mbo. Studenten geven aan dat zij nog steeds ongelijke kansen ervaren op school. Naast huidskleur en geloof, geven zij aan dat ook mentale problemen, een fysieke beperking en armoede meespelen in ongelijke behandeling. Tijd voor actie. Daarom nodigen wij politici, studenten, docenten en beleidsmedewerkers uit oplossingen met elkaar te delen tijdens onze gelijke kansen spelmiddag op 12 december om 14.30 in Dudok, Den Haag. Tijdens deze middag worden ook de resultaten van de JOB Tour gepresenteerd. 

JOB Tour
Tijdens de JOB Tour in november bezocht JOB 6 verschillende mbo-scholen. Meer dan 650 mbo-studenten deelden hun ervaringen via een enquête over gelijke kansen. Daarnaast ging JOB in gesprek met studenten en de studentenraad over gelijke kansen. Studenten vertelden dat er eigenlijk nooit naar hun ervaring wordt gevraagd over dit onderwerp. Het JOB bestuur vraagt zich daarom af waarom docenten en medewerkers, maar ook bijvoorbeeld OCW en de MBO raad, niet een keer een kantine van een school inlopen om studenten te spreken over gelijke kansen. ‘Alleen zo weet je echt wat er onder studenten speelt en als zij het eng vinden ga ik wel met ze mee hoor’, aldus JOB bestuurslid Lisanne. Dus mbo- betrokkenen waar wachten jullie nog op?

Gelijke kansen spelmiddag
Woensdag 12 december om 14.30 organiseert JOB een gelijke kansenspelmiddag. Het spel, afgeleid van ganzenbord, bevat kanskaarten gericht op 7 thema’s: geloof, huidskleur, geaardheid, leeftijd, armoede, mentale beperking en fysieke beperking. Ook zullen de resultaten van de enquête van de JOB Tour gepresenteerd worden. Het doel van de middag is om betrokkenen van het mbo wakker te schudden: studenten worden nog steeds ongelijk behandeld, wat gaan we er aan doen?

—————

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Timon van Engen (06-15960114). Wil je 12 december een spelletje meespelen? Meld je aan via pers@jobmbo.nl.

Back To Top