Skip to content

Gevolgen van het Coronavirus voor het mbo

De afgelopen dagen heeft de Nederlandse overheid steeds meer maatregelen genomen tegen het COVID-19 virus (Coronavirus). Dit heeft ook gevolgen voor het mbo-onderwijs. De belangrijkste gevolgen zijn:

– Er vinden geen lessen plaats op school. Wel kan school besluiten om op afstand lessen te geven. Indien mogelijk en noodzakelijk kan een school deze studenten ook tijdelijk helpen aan een werkplek met internettoegang, en een computer of laptop.
– Examens gaan zoveel mogelijk door, er wordt zoveel mogelijk voorrang gegeven aan examens van studenten in hun laatste jaar. Het afnemen van examens moet op een veilige manier gebeuren.
– BOL-stages gaan in principe door, tenzij dit niet kan in verband met overheidsrichtlijnen (bijvoorbeeld in de horeca). Als student mag je zelf aangeven dat het je niet verantwoord lijkt om de stage voort te zetten, dit moet je dan schriftelijk aangeven bij je bpv-bedrijf en school.
– BBL-stages gaan uit van een arbeidsovereenkomst. Het door laten gaan van een bpv is in eerste instantie ter beoordeling van de student en het leerbedrijf. De richtlijnen van de RIVM moeten in acht worden genomen.
– Een Bindend Studie Advies (BSA) mag bij een meerjarige opleiding tot 12 maanden na de start van het eerste studiejaar gegeven worden (in plaats van 9 maanden). Als je een negatief BSA krijgt, moet school je begeleiden bij het vinden van een nieuwe opleiding.
– Het toelatingsrecht geldt tot 1 mei in plaats van 1 april.

In de onderstaande documenten kun je alle maatregelen doorlezen. Begrijp je iets niet (helemaal), neem dan contact met ons op.

Kamerbrief COVID-19 aanpak mbo

Servicedocument COVID-19 aanpak mbo

Back To Top