Skip to content

Handreiking Medezeggenschap: Rechten van de studentenraad tijdens corona

Door de coronacrisis kan het voor studentenraden lastig zijn om hun rechten goed uit te oefenen. In deze handreiking is uitgelegd wat jullie rechten zijn. Daarnaast zijn er tips over hoe studentenraden hun taken goed kunnen uitvoeren in tijden van corona. Handreiking Medezeggenschap

 • De rechten van studentenraden blijven bestaan!
 • Het College van Bestuur mag over bepaalde onderwerpen geen beslissing nemen zonder dat de studentenraad hiermee instemt. Studentenraden hebben bijvoorbeeld instemrecht op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de student. De coronamaatregelen op de school vallen hieronder. Dit betekent dus dat studentenraden moeten instemmen over coronamaatregelen op hun school. Studentenraden hebben ook het recht om in te stemmen met hoe de student informatie krijgt van de school over inhoud, planning en organisatie van het onderwijs en de examens. Hier valt dus ook onder hoe de student informatie krijgt over de coronamaatregelen.
 • Het College van Bestuur mag bepaalde beslissingen pas nemen als het de studentenraad om advies gevraagd heeft. Het gaat dan vooral over onderwerpen die directe gevolgen hebben voor de studenten. Studentenraden hebben bijvoorbeeld adviesrecht op de besluitvorming rondom werkomstandigheden en voorzieningen voor studenten binnen de instelling. Dit betekent dat studentenraden door het College van Bestuur moet worden gevraagd hun advies uit te brengen als het bestuur van plan is wegens corona veranderingen in de werkomstandigheden en voorzieningen aan te brengen.
 • De regels van de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) over medezeggenschap moeten worden nageleefd. De realiteit is wel dat er in crisistijd snellere besluiten moeten worden genomen. Hier kun je afspraken over maken met je bestuur. Hiervoor mag het bestuur voorstellen om tijdelijke aanpassingen te doen in de afspraken of termijnen die zijn opgenomen in het reglement van de studentenraad. Ook op wijzigingen van het reglement heeft de studentenraad instemrecht. De afspraken mogen echter niet zover gaan dat er instemrechten en adviesrechten die de studentenraad heeft worden weggenomen.

 

Tips!

 • Ken je rechten! Als studentenraad heb je nog steeds dezelfde rechten als voor de pandemie.. Check ook al je rechten op: Rechten van de studentenraad – JOB MBO.
 • Enkele voorbeelden waar jij instemrecht en adviesrecht op hebt tijdens corona zijn:

Instemrecht:

 • Beleid over veiligheid, gezondheid en welzijn van de student. Vanuit de overheid zijn er al coronaregels, zoals voor het dragen van mondkapjes en het houden van afstand. Aan die eisen van de overheid kun je niks veranderen, maar je kunt wel meedenken hoe dit praktisch op je eigen school gaat: denk aan schoonmaak, aangeven van looprichtingen en hygiëne-/desinfectiepunten in de school. Ook kan je meedenken over de invulling van het beleid van de school om het aantal studenten dat naar school mag komen te beperken en welke studenten daarbij voorrang krijgen om naar school te komen, zoals nieuwe studenten, studenten in een kwetsbare positie of studenten die examens afleggen of praktijklessen volgen. Tot slot zou je kunnen meedenken over de inzet van sneltesten: de pilot daarvoor wordt nu uitgewerkt in een aantal regio’s, en als je school wil meedoen kun je bijvoorbeeld meedenken hoe dit het veiligst voor alle studenten en medewerkers kan worden ingezet.
 • Informatievoorziening aan de studenten over de inhoud, planning en organisatie van het onderwijs en de examens. Scholen zijn verplicht om goede informatie te geven over Coronamaatregelen en aanpassingen in lessen en examens. Jij hebt dus instemrecht op hoe deze informatie aan de studenten wordt gegeven. Je kunt denken aan de inrichting van een Coronameldpunt: dit is één centrale plek waar studenten terecht kunnen met deze vragen.

 

Adviesrecht:

 • De manier waarop informatie aan nieuwe studenten wordt gegeven: denk bijvoorbeeld aan hoe open dagen worden georganiseerd
 • Werkomstandigheden en voorzieningen voor studenten binnen de instelling: denk bijvoorbeeld aan hoe de school online lessen en online examens inricht.

 

 • Weet waar je over praat. Als studentenraad vertegenwoordig je de stem van alle studenten van je school. Zorg er dus ook voor dat je weet wat zij willen. Stuur bijvoorbeeld een enquête rond en bespreek de uitkomst met het bestuur. Heb je hier zelf niet de middelen voor? Vraag dan of je dit bijvoorbeeld in samenwerking met de communicatie-afdeling van school mag doen.
 • Ga in gesprek met het bestuur. Bereid je goed voor op dit gesprek. Wat wil je anders zien, hoe zouden jullie willen dat het geregeld is? En zet vervolgens de afspraken ook op papier, dan heb je altijd iets om op terug te komen.
 • Kritisch zijn mag best. Wanneer de keuzes die gemaakt worden niet ten goede komen aan de studenten, mag je dat als studentenraad altijd aangeven. Jullie hebben ook altijd het recht om het initiatief te nemen om het bestuur om een gesprek te vragen. Maak hier gebruik van!
 • Omdat het vaak om urgente zaken gaat, moeten besluiten vaak sneller dan gebruikelijk worden genomen. Houd hier als studentenraad rekening mee en probeer duidelijk en op tijd te communiceren met elkaar en het bestuur.
 • De overheid heeft richtlijnen opgesteld over coronamaatregelen op scholen. Scholen moeten natuurlijk wel binnen deze richtlijnen blijven, maar door je instemrechten en adviesrechten kun je meebepalen en meepraten over hoe de door de overheid gemaakte richtlijnen op jouw school in de praktijk worden ingevoerd.
Back To Top