Skip to content

Heropen discussie over lumpsumregeling

De financiële situatie op ROC Leiden roept op om een discussie te starten over de autonomie van schoolbesturen. In Nederland hebben schoolbesturen veel vrijheid. Zij mogen bijvoorbeeld zelf keuzes maken rondom de besteding van gelden, de zogenaamde lumpsum. Op ROC Leiden zijn, door investeringen in het schoolgebouw, in een publiek private constructie, grote risico’s genomen. Met alle gevolgen van dien. Opnieuw is gebleken dat het schoolbestuur niet in staat is de steeds groter wordende problemen op te lossen. Michiel Steegers: “De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is van mening dat het geld wat een school ontvangt moet worden gelabeld. Dan kan een onderscheid worden gemaakt in wat een school mag uitgeven aan vastgoed en faciliteiten en wat een school moet investeren in onderwijs.”

Inmiddels staan 4 mbo-instellingen onder verscherpt toezicht wegens hun financiële positie. JOB is van mening dat scholen meer transparantie moeten geven over hun financiële situatie. Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij schoolbesturen, maar ook bij de raden van toezicht. Bij een mbo-instelling moet het opleiden van studenten op één staan.

Goed kwalitatief onderwijs is belangrijker dan de status van scholen met prestigieuze schoolgebouwen. JOB betreurt de situatie op ROC Leiden en hoopt dat de studenten zo min mogelijk de dupe worden van de situatie op de onderwijsinstelling. Michiel Steegers: “Wij roepen studenten met klachten over ROC Leiden op zich bij ons te melden”.

Back To Top